fbpx

Най-ужасното престъпление в историята се оказва спасението на човечеството

Най-ужасното престъпление в историята се оказва спасението на човечеството

Ако Христос на Кръста не беше умрял, човечеството нямаше да бъде спасено. В Разпятието ние сме изправени пред едно уникално събитие. Смъртта на Христос на Кръста беше най-голямата благодат, дарявана някога на човечеството. И най-тежкият грях, който човечеството е поело върху себе си, е този, че Христос беше разпънат. Така най-тежкият грях съвпада с най-голямата благодат.

Повърхностният ум, без съмнение, ще обърне малко внимание на това. Но за онези, които проучват по-надълбоко, този въпрос е изпълнен с дълбока мистерия. Най-ужасното престъпление в историята на света се оказва спасението на човечеството.

И ключът към тази загадка се намира в образцовите думи, изречени от Христос на Кръста: “Отче, прости им, те не знаят какво вършат.” Правилното разбиране на тези думи дава отговор на кардиналния въпрос: Защо най-ужасното престъпление се е превърна в извор на спасение на човечеството?

 

Рудолф Щайнер, откъси от книгата “Градивни камъни за разбиране на Мистерията на Голгота”.