fbpx

Социален ред, който е в съгласие с Христовия импулс

Социален ред, който е в съгласие с Христовия импулс

Христос извършваше знамения и чудеса чрез Своята върховна, възвишена сила на вярата. Никой не може да направи онова, което Христос направи като част от природния ред, ако не може да накара себе си да види в човека нещо повече от природно същество. Това което Христос изисква от нас, е, поне в моралната сфера, нашите идеи да превъзхождат ограниченията на външната реалност. Във външния живот ние действаме на принципа: ако някой ти вземе ризата, върни си я! Но на тази основа е невъзможно да се установи социален ред, който е в съгласие с Христовия импулс. В Христовото Царство трябва да има нещо повече в нашите морални представи от простата грижа за, или удволетворение от, материалните интереси.

Да разбереш Евангелията в светлината на Мистерията на Голгота изисква смелост, смелост, от която човечеството изключително се нуждае днес.
Навсякъде Евангелията говорят за смелост; те настойчиво призовават за смелост да се следва Импулса, който Христос Исус пося в еволюцията на Земята.

Нашата непосредствена задача е да се научим отново да четем Евангелията като Слово Божие.

 

Рудолф Щайнер, откъси от книгата “Градивни камъни за разбиране на Мистерията на Голгота”.