fbpx

Важността на доброто разположение

Важността на доброто разположение

Да знае човек да бъде винаги добре разположен е велика наука. Трябва да се знаят начините за задържането на доброто разположение. Например днес ти си мрачен по причина, която не е толкова съществена – че времето било лошо, кално, и на твоята душа става мрачно. За това нямаш основание. Дъждът е необходим за природата, за нивите на земеделеца. В природата всичко е за добро. Ти може да си неразположен по други причини. Някой те обиди, каже ти, че си невежа. Тогава ти не му отговаряй, но като си отидеш вкъщи, кажи на себе си: „Вярно е, аз в сравнение с великата наука, която трябва да изучавам, наистина съм невежа.” Тази мисъл ще ти даде подтик да учиш. Когато си в мрачно състояние и посрещаш някой човек, твой приятел, ти ще развалиш неговото добро разположение. Затова се препоръчва да не ходим на гости, когато сме зле разположени. Тогава сме бедни и нищо не можем да дадем на другите. Доброто разположение зависи от знанието да имаш самообладание, а то предполага силна воля. Ако при една малка промяна в живота ти изпаднеш в разочарование, това показва, че нямаш самообладание. Някой казва да бъдеш хладнокръвен. Но не е добре да бъдеш хладнокръвен, безчувствен, а да имаш самообладание.

Изобщо човек трябва да се стреми да започва всяка работа с добро разположение, защото твоето лошо разположение можеш да предадеш на другите. Не яж без добро разположение, защото няма да извлечеш от храната тези енергии, които са нужни за твоя организъм.

Ти казваш: „Аз имам един висок идеал, искам да работя за оправянето на света, на човешкото общество.” Добре, аз питам: Как ще помогнеш на външния свят, когато не си оправил твоя вътрешен свят? Когато имаш лошо разположение, това показва, че твоят малък свят не е оправен. Доброто разположение трябва да се има преди всичко. То има големи последствия върху човека. Който е добре разположен, има мир в себе си, той привлича към себе си енергиите от Божествения свят. Когато човек е обезсърчен, озлобен, мрачен, не може да приеме вибрациите на възвишените енергии, които могат да внесат подем, вдъхновение в него. Тук се изтъкват известни закони, това не е морализиране. В такъв един човек става пропукване на етерния му двойник и изтича неговата жизнена сила. Такъв човек става беден на животен магнетизъм и се предразполага към болести. Затова лошото разположение води към разни заболявания. Първият орган, който бива нападнат от тези разрушителни сили, е черният дроб. След това бива засегнато сърцето, нервната система и пр. Доброто разположение привлича към човека жизнени сили от природата. Тайната, магията, ключът на доброто здраве на човека е доброто разположение. Това не е едно голословно твърдение, но това е един закон за извличане здравословни енергии из природата.

 

Откъси от книгата „Доброто разположение“ съставена от Боян Боев по разговори с Учителя Беинса Дуно.