fbpx

Второто пришествие на Христос и антропософското разбиране

Второто пришествие на Христос и антропософското разбиране

В поредица от публикации се спираме на въпроса за Второто пришествие на Христос. От Учителя Беинса Дуно знаем, че идване на Христос втори път в плът няма да има. Същото научаваме и от Антропспфията. Така позициите на двата езотерични християнски импулса, имащи за цел обновяването на християнството (Учението, изнесено от Учителя и Антропософията) са на едно мнение и по този въпрос. И от двата импулса знаем, че бъдещата религия ще бъде “езотеричното Християнство” и ние трябва да се подготвяме за това. Старите форми и разбирания за Христос следва да се обновят и задълбочат спрямо епохата, в която живеем. И всеки, който скрива това или го подменя явно или има неразбиране или други цели. И понеже от връзката с Христос все повече ще зависи напредъкът на всеки човек в морален, духовен, личностен и физически аспект, включително и физическото оформянето на човешкото тяло и здравословното му състояние, в Здрав живот публикуваме материали и по тези теми.

Още по темата за второто пришествие може да прочете тук:

Препоръчваме ви и филмът:

 

А ето и цитатът от Седма лекция от “Новото появяване на Христос в етерния свят” (GA-118) от Рудолф Щайнер:

“Това, което казваме често ще бъде повтаряно през идващите години обаче от жизнено значение е то да бъде правилно разбрано. Възможно е, щото материалистични тенденции да проникнат в Теософското общество дори дотам, че някои ще вярват, че Христос ще вземе отново материално тяло, когато дойде. Ако това бъде случаят, може да се твърди, че човечеството не е направило никакъв прогрес през последните 2000 г. Преди 2000 г. Христос се появи във физическо тяло, за да бъде видян от физическите сетива. За бъдещото ясновидство Той ще се появи в едно етерно тяло. Посредством духовната наука ние подготвяме себе си да разберем многозначителната епоха пред нас. За да си антропософ не е достатъчно само да разбереш антропософията теоретически; трябва да внесем чрез нея живот вътре в себе си. Ще бъде необходимо да наблюдаваме това велико събитие с абсолютна точност. Ще има амбициозни лица, които ще се опитат, въз основа на материалистичното направление на антропософията днес, да извлекат преимущество за себе си, като се обяват, за Христос и ще намерят хора, които да им вярват. За истинския антропософ това ще бъде един изпит да въоръжи себе си срещу такива намерения и, вместо да унижи човешкото чувство по такъв начин, да го издигне до духовните светове. Онези, които разбират Антропософията по правилен начин ще кажат на тези фалшиви месии на 20-тото столетие: Вие сте обявили появяването на Христос на физическото поле, но ние знаем, че Христос ще прояви себе си само в етерна форма. Истинският антропософ ще очаква Христовото появяване пред висшите сетива. Едно лице трябва преди смъртта си да разбере истинското значение на това второ идване на Христос; тогава в живота между смърт и ново раждане това разбиране ще разтвори неговите духовни сетива. Онези, които не ще имат тези способности, които не са били в състояние на земята да разберат значението на второто Христово идване, ще трябва да чакат едно ново въплъщение, за да бъдат в състояние да придобият това разбиране на физическото поле.”