fbpx

Христос и Житеното зърно

Текст от видеото: В далечното минало, в епохата на човекоядството, един голям учен адепт донесъл на Земята едно житно зърно. Дотогава хората се ядели един друг. Житното зърно казало на хората: “Аз нося Нова култура. Ще премахна месоядството и ще се пожертвам за храна на човечеството.” Хората го приели с благодарност, като благословение, пратено от Бога. В сегашният век иде друго благословение за човечеството. Друго житно зърно иде на Земята – то е зърното на Любовта. Христос слиза сега на Земята и носи това житно зърно. Това зрънце ще бъде посято в мозъка и сърцето на всички живи същества и като израсне, то ще измени характерът на цялото Битие. Всички същества ще заживеят разумно. Дали вярвате в това – не е важно. Христос е започнал да сее това зърно. То расте под лъчите на Любовта. Тя иде като принцип, който ще се приеме от всички Разумни същества. Това зрънце расте само под лъчите на Божествената светлина и топлина. То ще черпи от Земята соковете на безсмъртието. Те представляват дървото на живота.

Иде време, когато дървото на живота ще бъде посято. Христос иде на Земята да донесе дървото на живота, т.е. магическата пръчица. Жива е тази пръчица. Тя ще расте нагоре и ще се огрява от Божествената светлина и топлина. 16,стр. 137-138

Ние, съвременните християни, искаме сега да приложим каквото е казал Христос. Христос е искал да каже следното: в света има само една цел – да се приближат хората към Бога, от Когото излиза Духът, Който дава живот. И този Бог е Любов, а Любовта съдържа в себе си всички методи, всички начини, всички условия чрез които човешката душа може да се развие, за да бъдем щастливи и радостни. 13, стр. 231

 

Използвана литература:

  1. Който дойде при Мене, 1950
  2. Защо твоите ученици ядат и пият? НБ, 5 серия, 1922

 

Здрав живот, 14.02.2017 г. Откъси от беседи на Учителя Беинса Дуно. Събра и прочете: Катя Николова.