fbpx

Мечът на Ешавора

Мечът на Ешавора

Най-тежкото и върховно изпитание, на което великият учител Ешавора подлагал своите ученици било изпитанието на меча. През това изпитание трябвало да мине и Бенам, един от любимите му ученици.

Кога настъпило уреченото време, Ешавора повикал своя ученик Бенам и тъй му рекъл:

„Дълги години ти учи при мене. Много знания научи, много добродетели придоби, през много изпити премина и добре ги издържа. Остава ти последният изпит – изпитът на меча. Издържиш ли го, всичко ще добиеш, не го ли издържиш – ще загубиш и това, което до днес си придобил. Ето, аз ще ти покажа сега някои от действията на меча. Виж и добре размисли – готов ли си да издържиш този последен изпит!”

Като казал това Ешавора извадил своя двуостър меч. Той започнал да го насочва насам-натам и всичко се разрушавало: канарите се разпуквали, дърветата мигом се отсичали и падали с трясък на земята, водите се разделяли, зверовете тутакси падали пред нозете на Ешавора като пронизани с нож при едно само докосване на меча.

Бенам видял всичко това, ала не се уплашил. Дълбоко в него греела вярата, че той ще устои на силата на меча, защото е човек, а не камък, нито растение или животно.

И когато Ешавора се обърнал към него с въпроса: „Готов ли си да изпитам върху тебе меча?”, Бенам с увереност отговорил: „Готов съм, Учителю, на всичко”.

„Ала знай, продължил Ешавора, че ако у тебе има скрита и най-малката лоша помисъл и най-малкото нечисто желание, ти ще загубиш живота си и ще трябва отново да започнеш трудния си път”. – „Кажи сега, чист ли си?” – Чист съм, отговорил Бенам. – „Добър ли си?” – Добър съм. – „Сърцето ти пълно ли е с любов?” – Пълно е. „Умът ти светъл ли е?” – Светъл е. – „Изпълнил ли си всичко, на което съм те учил?” – Изпълнил съм. – „Обичаш ли Истината?” – Обичам я повече от всичко.

Ешавора насочил своя меч към гърдите на Бенам. Острието излеко докоснало неговата гръд. Ала станало чудо – мечът тутакси се превърнал в чиста, бяла светлина, която озарила и Бенам и лицето на Ешавора.

„Ти издържа изпита, му казал Ешавора, като свалил меча. Сега знам, че и Божественото Слово, на което този меч е символ, като влезе в твоя ум, ще се превърне в светлина, като влезе в сърцето ти, ще се превърне в светлина, като влезе в душата ти, ще се превърне в светлина. Ти показа, че твоето сърце е пълно с любов, умът ти пълен с мъдрост и душата ти изпълнена с истината. Иди в света и свети!”

 

Списание „Житно зърно“ – 1937 г.