fbpx

Да засаждаш дървета – един ден на радост около Кремиковския манастир

Предпролетните дни са прекрасни, Слънцето радва, събуждането се усеща и вътре в човека има нещо, което не може да бъде описано само с понятия, то е живо и радва. На този вътрешен трепет могат да бъдат предложени различни форми за изява. Ще ви разкажа за една чудесна форма, в която може да бъде облечен този импулс на живота.

Засаждането на дървета е точно такава практика, която е отлична изява на импулса на живота. А акциите на “Зеления отбор” са чудесен празник.

Понякога нещата започват с една покана за събитие във facebook. Така се случи този път – поканата беше за засаждане на орехи в района на Кремиковския манастир. Денят беше неделя. След като се присъединихме към групата от няколко десетки души, сформирахме малък екип и започнахме. Получихме лопати, кирка и указания и беше време за действия. Копаеш и се радваш. Времето е пролетно и приятно. Слънцето се усмихва, а в далечината се белеят Витоша и Рила. Копаеш и се радваш, мислиш си за живота. Почиваш, друг копае, някой носи фиданки, друг – тор. Със задружни усилия фиданките се засаждат, обгрижват и накрая поливат. Празник! Радваш се на организацията и благодариш за всички засадени дървета, за всички акции на Зеления отбор. Благодариш на всички доброволци, които са участвали, за да има повече дървета. Благородна кауза! Доволен си от живота. Има и снимки, за да споделиш радостта. Знаеш, че няма да е същото, както живото преживяване, но все пак ще ги сложиш и ще се радваш.

Изпълнен си от преживяването. Усещаш, че мъничко ще те промени, с едно зрънце. Доброволството в смислени дейности е балсам за душата.

И нека тук да свърша с разказа и да започнат снимките.

 

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

Да засаждаш дървета - един ден на радост около Кремиковския манастир

 

Калоян Гичев, 5 март 2017 г.