fbpx

Учителят е не само Учител за хората, а и за по-висшите Йерархии

Учителят е не само Учител за хората, а и за по-висшите Йерархии

Учителят е не само Учител за хората, а и за по-висшите Йерархии. На неговите лекции присъстват невидимо Ангели, Архангели, Архаи и др. Той е достатъчно МОЩНО Същество, за да стои непрекъснато в тялото си. Много често е вън от него, може да проговори и от друг човек /Христос го прави многократно/, но ВИНАГИ се съобщава с Христос. Той ЖИВЕЕ НЕПРЕКЪСНАТО В ИНСПИРАЦИЯ ОТ ХРИСТОС! Това, което слиза чрез Беинса Дуно е ГЛАСЪТ на Христос и съобщава необходимото за времето и затова ангелските йерархии присъстват на лекциите Му. Бодхисатвите винаги изпълняват повелите на Христос, а след Голгота са част от Христовия Импулс, бликнал от жертвената Любов на нашият Спасител. И още нещо – окултен закон е, когато Бодхисатвата е инкарниран на Земята, да не се разкрива неговата самоличност с цел избягване на обожествяването Му.

Самият Беинса Дуно казва: “Няма да ви кажа кой съм, за да не си навличате карма!” Христос се разкри като Божия Син, евреите не го познаха и до днес си плащат. Когато знаеш и поругаваш, последствията са много по-тежки. Разкриването на самоличността на Бодхисатвата може да стане в следващия век. И точно това се случи през лятото на 2000-та година, в края на века, четирима души от Варна, познаващи и двата християнски импулса в XX-ти век, независимо един от друг, по едно и също време достигнахме до идеята кой е Беинса Дуно /беше ни спусната, разбира се/. Огласяването на Тайната бе отложено до настъпването на новия век и официалното й представяне пред по-широка аудитория става на този форум. Така, един век след като Учителят тръгна от Варна, пак тук бе оповестено кой е Той!

Тъй като има забележки от хора, увличащи се по източните учения, че Беинса Дуно не е бъдещият Буда-Майтрея, ще отговоря така: Който е чел забележителната книга на Лама Анагарика Говинда “Пътят на белите облаци” знае, че там се говори за много Буди, Бодхисатви, Лами и т.н. Инкарнациите на Бодхисатвите, за които досега говорихме, са започнали по средата на Атлантида – приблизително преди 16 000 години и досега до степента Буда са достигнали вероятно трима от 12-те и Беинса Дуно ще бъде четвъртият. До края на Земния еон ще го направят и 12-те.

На изток в книгите се говори не само за тях, а и за слизането на Архангел до етерното тяло на човек. В древността човечеството е имало ниска степен на Азова изграденост и Същества от Йерархиите са слизали в човешки тела да водят хората. Когато един Архай слезе до физическото тяло на човек, се говори на изток за Дхиани-Буди, един Архангел до етерно тяло превръща човека в Бодхисатва, а един Ангел до астрално, етерно и физическо тяло прави човека Буда. Сега вече не е така. Така че трябва да правим разлика между инкарнациите на 12-те от нивото Будхи и инкарнациите на Същества от ангелски йерархии, които освен всичко друго бяха до голяма степен и луциферизирани вследствие въплъщението на Луцифер преди 5000 години в Китай.

Беинса Дуно е Христов езотеричен пратеник и като такъв е категоричен: “Вашият път е Архангел Михаил-Христос-Отец”. И дава Пътя на Ученика. Защо в началото на ХХ-ти век бе необходимо даването на НОВ ПЪТ НА УЧЕНИКА, след като на изток хилядолетия са давани толкова други и Беинса Дуно заявява, че източните пътища вече не вършат работа? Отговорът опира до разрешаването на два главни въпроса пред човека за бъдещето – Етерния Христос и трансформацията на злото, и свързания с тях най важен въпрос за Земния еон – преодоляването на Низшия аз /егото/ със силите на Висшия Аз /Духът-Себе, Светия Дух, Христос/. За да пристъпим към тях, е необходимо да научим езика, на който можем да се обръщаме към Христос и неговия Слънчев Лик – Архангел Михаил. Това е Антропософията! Само чрез нея можем да станем съзнателни съработници на Михаил и да тръгнем по Пътя, посочен от Беинса Дуно. Само в Антропософията Мистерията на Голгота се открива пред нас в истинския си мащаб и смисъл, когато Христос победи силите на смъртта, показвайки как и ние можем да го направим. А без разбирането и приемането на Голгота, е абсурд да вървим правилно в духовния си път, който ще бъде неминуемо съпътстван с големи залитания. Руският философ Владимир Соловьов изстрада тази истина, формулирайки я по следния начин: “Когато човешката Душа се напрегне да гарантира собственото си битие, тя неминуемо се обръща към историческия Христос. “А Голгота е кулминацията на “историческия” Христос, ако изобщо можем да говорим за Христос като минало – Той е бил, е и ще бъде наше настояще.

 

Откъс от “Беинса Дуно и Рудолф Щайнер, част от Христовия импулс” – лекция на Димитър Мангуров.