fbpx

Молитвена защита на православна Русия през войната

Молитвена защита на православна Русия през войната

През 1941 г., когато Русия сякаш е рухнала пред немските войски, а Сталин е в депресия според съвременниците му и се чака падането на Москва, в Антиохия, един от най-старите центрове на християнството, се подема необикновена молитвена защита на православна Русия. Антиохийският патриарх Александър III се обърнал с послание към всички християни по света да се молят за Русия. В тази обща молитва се включил и ливанският православен митрополит Илия. Той се затворил в изолирано помещение и три дни се молил пред иконата на Света Богородица, без да яде и пие. На третия ден получил откровение. В ОГНЕН стълб му се явила самата Дева София и му обявила, че е избран да предаде Божието решение за руската страна и руския народ. Ако не се изпълни това решение, то Русия ще загине. Ето какво било решението: “Всички храмове и манастири, духовни академии и семинарии в цяла Русия да се отворят незабавно. Свещениците да се върнат от фронта и да се пуснат от затворите, за да започнат да служат. Сега се готви предаването на Ленинград (Санкт Петербург). Да не се предава на никаква цена. Нека да изнесат чудотворната Казанска икона на Света Богородица и да направят литийно шествие около града, тогава нито един враг няма да стъпи на святата земя. Това е избран град. Пред Казанската икона да се направи молебен и в Москва. След това тя трябва да отиде в Сталинград (Царицин), който също не трябва да бъде предаван на врага. Казанската икона трябва да върви с руските войски до възстановяването на границите на страната. Когато войната свърши, митрополит Илия трябва да отиде в Русия и да разкаже за това как е била спасена”.
Митрополитът изпраща телеграфически цялото откровение на Сталин. През зимата на 1941 г. Сталин вика при себе си в Кремъл висшето духовенство. Предава им какво трябва да направят и им дава пълни правомощия. Започва точното изпълнение на Божията Промисъл. През пролетта на 1941 г. за първи път от десетилетия в Москва се празнува Великден с официалното разрешение на властта. Възстановява се списанието на Московската Патриаршия, открива се Богословския институт и курсове към Московската духовна академия и т.н. До края на войната са открити за служене около 20 000 храма и манастири и милиони руснаци получават официално възможност да се черкуват.

В първите месеци на обсадата на Санкт Петербург Казанската икона била изнесена и било направено литийно шествие, както диктувало откровението. Градът бил спасен и врагът не влязъл в него. Най-удивителният случай бил при Кьонигсберг (Калининград). Протойерей Швец свидетелства за десетки офицерски разкази за чудото на Казанската икона. Ето един от тях: “Нашите войски бяха съвсем сдали багажа, а немците бяха със свежи сили. Загубите бяха огромни и очаквахме поражение. Изведнъж виждаме – пристига командващият фронта, много офицери и с тях – свещеници с икона. Започнахме да се шегуваме, че поповете са дошли да ни помагат. Командващият прекрати всякакви шеги и заповяда да се строим. Свещениците отслужиха молебен и тръгнаха пред войниците с иконата. Хванахме се за главите – къде отиват, ще ги избият. От немска страна стрелбата беше като огнен дъжд. Те обаче спокойно вървяха срещу огъня. Внезапно от немска страна стрелбата спря като по знак. Хиляди немци бяха пленени и войската им беше разбита. След това пленените немци разказваха едно и също в един глас. Точно пред самия руски щурм “в небето се появила Мадоната. Тя се виждала от всички немци и в този момент оръжията им засекли на всички до един. Тогава нашата войска атакувала и ги разбила. По време на това явление в небето немците паднали на колене и много от тях разбрали кой помага на руснаците”.

 

Молитвена защита на православна Русия през войната

Това било чудото на Казанската икона, регистрирано от хиляди и хиляди немски и руски войници и офицери. След войната митрополит Илия наистина отишъл в Москва и разказал на руските църковни йерарси всичко. След време обаче съветските вождове, успокоени от победата, потулили случая и отново дали път на атеизма.

Ето как Бялата Ложа в лицето на Дева София спасила Русия от Черната Ложа, воюваща на страната на Германия. На външен план и двата народа бяха попаднали в лапите на Сорат, но на мистичен план нещата бяха други. Духовният свят бе упълномощил Дева София да ВОЮВА в тази най-страшна война в историята на човечеството.

 

Откъс от “Огънят” – лекция на Димитър Мангуров, 17.12.2006