fbpx

Ще започне нов, всеобхватен душевен живот

Ще започне нов, всеобхватен душевен живот

В лоното на духовното течение се подготвя задълбочаване на духовно-душевните сили. И докато лежащите на повърхността духовни сили все повече и повече ще отричат Христос, ще се появят по-дълбоките душевни сили, които все повече ще го търсят. Ще се увеличат хората, които ще виждат Христос, който ще оживи етерната сфера, когото ще намерят тези, които са възприемчиви. За това говорим за етерно битие на Христос през 20 век. Тогава ще знаем от собствен опит, че при Мистерията на Голгота действително в земната сфера е навлязло това същество, което се нарича Христос, и все повече хора ще знаят кой е Христос, тъй като ще го виждат.

Запознаването с духовната наука ще задълбочи душите така, че благодарение на това погледът на хората ще се събуди за Христос. Прекрасна перспектива се отваря за ясновид- ско-пророческия поглед! Външните, лежащи на повърхността душевни сили ще стават все по-недостъпни и малко по малко хората ще започват да се раждат така, че в душевния си живот сравнително бързо ще се справят с тези лежащи на повърхността душевни сили. Но скоро на портата ще почука една епоха, която по забележителен начин ще ни напомни за Христовото събитие.

През тридесетата година от живота си Исус от Назарет вижда Христос да влиза в него. Нов душевен живот започва в тялото на Исус от Назарет, тъй като Христос е бил влязъл в него на мястото на аза на Заратустра, който го е напуснал. Това е било в началото на нашето летоброене. Сега на прага стои един период, в който ще стават все по-многобройни хората, при които след тридесетата година от живота им като чрез просветление ще навлезе, макар и не Христос в неговата пълнота, а Христовото познание. През тридесетата година при тези хора ще започне нов, всеобхватен душевен живот благодарение на това, че ще виждат Христос в етерната му същност.

Ние разбираме нашето време в смисъла на духовната наука, ако придобиваме разбиране за тази перспектива. Когато се преродят душите, които живеят сега — от които много ще се преродят по-скоро от нормалното, средноаритметическо правило, – много от тях ще почувстват от по-ранна възраст, отколкото е бил случаят преди, че нещо е навлязло в техния живот чрез тяхното преживяване, за което преди са могли да знаят само чрез даване на указания. Те ще могат да кажат: „В живота ми навлиза виждане и сега сам зная кой е Христос. Аз придобих разбиране чрез виждане.“ Тогава вече хората няма да искат да доказват Христос, защото все по-голям ще става броят на тези, които могат да съобщят, че откриват Христос, странстващ около Земята като духовно същество. Вече няма да се търси само историческия Христос.

 

Рудолф Щайнер, Събрани съчинения 152.