fbpx

Условия за взаимна работа

Сега се обърнете от вашия личен живот към природата. Виждате ли тия камъни тук, защо ли са турени? Те представляват разрушение. Някога това място е било величествено. Тук боговете живели, а сега то е пустиня. Днес хората идват само за екскурзия и бързат да се върнат назад.

Сега най-първо ще ви попитам нещо и вие ще ми отговорите. Трябва ли овцата да изневери на своя принцип, да вземе метода на вълка – да яде месо? – Не трябва. Писанието казва, че човек е направен по образ и подобие Божие. Трябва ли тогава той да вземе Божественото и да Го цапа? – Не трябва. Тогава вие ще разрешавате въпросите принципиално, а не според вашия личен живот. Някой търговец гледа днес да спечели 1 000 лева, а утре може да изгуби и 1 000 000 лева. Не трябва да бъде така. Такова е и вашето положение. Защо се опитвате да прокарвате една бяла лъжа? Вие сте се събрали пет и без да имате Божията Любов, мислите, че ще разрешите една задача. Никаква задача не можете да разрешите. Ще ми кажете, че имате Божията Любов? – Нямате я. Като не можете да я приложите, ще дойде второто положение – да изгубите 1 000 000 лева.

Всяка една от вас иска да я обичат. Че кой не желае това нещо в света? Който иска да го обичат, и той трябва да обича. Законът е такъв, не може другояче. Който иска хората да имат добро мнение за него, той трябва да бъде разумен във висша степен.

След като направите една погрешка и аз ви забележа, вие се обезсърчавате. Като ви казах, че не ви приемам за окултни ученици, всичко като че се събори. Защо ми трябваше да ви правя тази забележка? Аз ви предпазвам да се не провалите. Ако оставиш един човек да си счупи краката, ще бъде много лошо за него, затова аз го спирам, казвам му: Чакай! – Щом се спре у човека едно желание, веднага настава една реакция. Дойде на ума на някое дете да отиде в градината и да си набере ябълки, круши и не му идва на ум, че ще го сполети някоя опасност. То се е свикнало да си къса. Кога се предпазва един човек? – Когато не е един от най-лошите. Вие не сте от най-лошите, но не сте и от най-добрите. Какво значи, че някой човек не е нито от най-лошите, нито от най-добрите? То значи, че много зло в света не е направил, но и много добро не е направил. За в бъдеще от тези най-малки погрешки може да произлезе най-голямото зло.

Сега аз ще ви кажа една максима, която съм намислил да кажа на всички ученици. Тя е следующата. Ако имате една чешма, която е направена много хубаво, с хубави камъни и плочи, която тече изобилно, и ако всеки, който дойде при нея, гледа да се задоволи с нейните камъни, ще може ли? – Не може. Ами с какво? – Със своята вода тя ще може да задоволи всички. Човек със своите постъпки не може да задоволи другите, това са камъните, но със своя живот ще може да задоволи всички. Камъните никой не може да ги бута. Често вие бутате камъните и коритото на една чешма. От водата всеки може да си вземе и да полива цветята на своята градина.

И тъй, животът, това е човекът, тъй както тече Божественото в него; от този живот всеки може да се ползва.

Плочата на чешмата, това е човешкият ум, а кранът, през който изтича водата, това е човешкото сърце. Трябва ли този кран, през който изтича водата, да го дадем някому, да си услужва? – Не трябва. Нито ума си, нито сърцето си не давайте някому в услуга. Тъй както вървите, вие клоните да изопачите вашия живот. Щом изопачите вашия живот, вие изопачавате вашия ум и вашето сърце. Две ограничения Бог е поставил в живота на човека: от една страна – човешкото сърце и човешкия ум, а от друга страна – човешката душа и човешкия дух. Вие започвате с любов и почитание, но като не спазвате тия Божествени правила, свършвате с безлюбие и незачитане.

Сега, забележете, ако не бях ви казал тия горчиви думи, никога не бих ви казал и тия думи, които сега чухте и си забелязахте.

(Горе на Мусала беше студено, облачно и атмосферата бе пълна с електричество, което предизвикваше треперене.) Забележете, тук направихме цяла трансформация на електричеството. Горе влагата пъплеше по земята. Там и двете електричества, това в облаците и това на земята, бяха положителни. Като дойдохме тук, близо до езерото, едното електричество направихме положително, другото – отрицателно, и веднага влагата се вдигна нагоре и слънцето изгря.

Всеки ден ти носи урок. Като научиш урока си, и денят си отива, като ти оставя един лист написан вътре в тебе.

Едно трябва да знаете: съвременната жена трябва да надрасне себе си, защото тя е много материалистка. Всички градове, къщи, железници, все те са ги съградили. Тъй че, истинският материалист всъщност е жената. Тя е увлякла мъжа и той е започнал да слиза след нея.

За да се съгради една взаимна работа, изисква се любов, почитание, изслушване и помощ. В обикновения живот това е необходимо, без даже и да го изисква другият. Добрият, разумният човек ще види един ден своите добри резултати.

 

Откъс от Условия за взаимна работа, беседа държана от Учителя на 11 август 1924 г. при първото езеро до връх Мусала.