fbpx

Пътят на Волята

Още отдавна, преди да дойда тук и сега, този който ме изпрати ми каза:

“Не забравяй да бъдеш волеви, да прилагаш волята винаги и постоянно. Това е правилния път. Като те пратим долу ще ти бъде трудно, но не по-трудно отколкото можеш да носиш. За по-тежките товари, ние ще се погрижим.

Запомни – пътят на волята е пътят на Любовта. Това е твоят път. Не смесвай упорството с воля. В съседно царство на това, в което ще си ти, ще е запазено правилното значение на думата воля – обичам.

Волята е онзи импулс, който идва в теб, когато обичаш. Бъди постоянен във воленето, тогава ще имаш и силата. Ние слагаме силата ти в Душата ти (в сърцето ти). Когато обичаш ти ще си волеви, тогава няма да мислиш за трудности, а ще вървиш напред, подкрепян от моята силата. Внимавай, да не следваш нещо, което не обичаш, защото тогава дори и да приложиш цялото си упорство, резултатът ще е сянка.

Воли! „Обичай съвършенния път на Истината и Живота!“. Бъди човек на волята.

Бъди постоянен във воленето. Това е пътят на Волята.

Върви да учиш. Ще те спуснем в свещената земя. Ще се родиш в града на мъдростта при изгрев слънце.”

 

Калоян Гичев