fbpx

Седемте разговора на Духа Господен с Учителя 1900 г. (аудио)

00:00:00 РАЗГОВОР I: УПЪТВАНЕ
00:13:13 РАЗГОВОР II: СЪРЦЕТО И БОГ
00:21:21 РАЗГОВОР III: ХРАНАТА И СЛОВОТО
00:36:36 РАЗГОВОР IV: ЖИВОТЪТ И ВЪЗРАЖДАНЕТО
00:45:45 РАЗГОВОР V: ВЪЗДИГАНЕ ДУША И ДУХ
01:07:07 РАЗГОВОР VI: ПЪТЯТ И ИСТИНАТА
01:21:21 РАЗГОВОР VII: ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Към текста >>

 

В изпълнение на: Владимир Ангелов.