fbpx

Най-скъпата “вещ” се получава даром

“Най-скъпото нещо, което ще ти дадем като слезеш долу – това ще бъде дреха. Ще я наричаш тяло. Внимавай, пази я. Тя е пропускът за това училище и без този пропуск не може да учиш там.

Като слезнеш долу ще забравиш много неща. Така трябва. Пази тялото си. Това е най-скъпата вещ, която ще имаш. Безценно и незаменимо е. Пази го, полагай усилия да го поддържаш и не прави компромиси с него в името на нещо друго от онзи свят. Даваме ти тялото като пропуск, за да може да слезнеш и да учиш. За теб най-важно е знанието, което ще придобиеш, със знанието ще се върнеш, с добродетелите, с Любовта и Мъдростта. За тях ще учищ в училището Земя.

Пази тялото си и работи, за това то да бъде здраво и да ти служи. Това е едно от най-важните неща. Не го забравяй. Давай си сметка за това и се грижи за него с Любов и РАзум.

Обръщай внимание на важните неща.

Като слезнеш внимавай да не се луташ дълго време и да не се заблудиш. Намери истинските ценности. Опитай се да си спомниш за Любовта, за хармонията, за благостта , за доброто. Стреми се да бъдеш здрав. Бъди добър, обичай и учи. Бъди скромен и топъл, обичай другите слънчеви лъчи. Стреми се да запазиш и проявяваш светлото в теб.

Помни, най-скъпата вещ, това което заслужава внимание и време е тялото, което ще получиш даром. Най-скъпите неща ще ги получаваш даром, запази тази мисъл и си спомни някой ден за нея.

Стреми се към здраве, учи как да бъдеш здрав и прилагай здравословните методи. Един ден ще оставиш тази дреха и ще дойдеш пак тук. Ние ще те посрещнем. Ще бъде празник товоето завръщане. Ще се радваме да си учил добре. Хайде, на добър час! Приятно училище, Слънчев лъч!”

 


Калоян Гичев