fbpx

Синтезът и индивидуализацията в Михаиловата епоха – Димитър Мангуров

Лекция на Димитър Мангуров, изнесена на 28 октомври 2017 г. в град София.

00:00:01 – Лекция
01:37:08 – Въпроси след лекцията

Учителя Беинса Дуно и Рудолф Щайнер са две колосални за ХХ-ти век фигури в Духовен план. От тях двамата като представители на Христовия импулс в Михаиловата епоха, в която живеем излизат две мощни течения необходими на човечеството да се справи с огромната задача, която стои пред него и от решаването, на която зависи цялата бъдеща еволюция, а именно ТРАНСФОРМИРАНЕТО НА ЗЛОТО В ДОБРО.

Импулсът на Рудолф Щайнер – Антропософията – Науката за Духа е онзи език, на който можем да се обръщаме към Христа и неговия Слънчев Лик – Архангел Михаил. Само чрез нея можем да станем съработници на Михаил и да тръгнем по Пътя посочен от Беинса Дуно. А той е посочен от Учителя по един категоричен начин – “Вашият път е Архангел Михаил-Христос-Отец”.

За да се справи с огромното предизвикателство пред себе си човечеството е необходимо да направи СИНТЕЗА МЕЖДУ ТЕЗИ ДВА ХРИСТОВИ ИМПУЛСА. Това е възможността пред всички нас да раличаваме злото във всичките му форми и да го трансформираме в Добро. Защото при срещата си с него ние спасяваме и самите изкусители. Единственият начин за повдигането на СЪЗНАТЕЛНО ИЗОСТАНАЛИТЕ СЪЩЕСТВА е връзката им с Христовия импулс чрез човека. Така освен, че спасяваме самите себе си от тях, ние вършим и друго – изкуплението на тези духове. Това е нашият реванш за сторената от тях някога жертва.