fbpx

Защо се занимаваме с Духовна наука?

Защо се занимаваме с Духовна наука?

Защо се занимаваме с Духовна наука? Това е все едно, че учим думите на езика, чрез който се приближаваме към Христос. Ако се потрудим да се научим да мислим мислите на Духовната наука и направим умствените усилия, необходими за разбирането на космическите тайни учени от Духовната наука, тогава от смътните, тъмни основи на космичните мистерии ще излезе напред фигурата на Христос, който ще се приближи до нас и ще ни даде силата и мощта, в която след това ще живеем. Христос ще ни направлява, стоейки до нас като брат, така че сърцата и душите ни да са достатъчно силни, за да се разраснат до необходимото ниво за задачите, чакащи човечеството в по-нататъшното му развитие.

Тогава нека да се стремим да придобием Духовната наука не като проста доктрина, а като език и тогава да чакаме, докато успеем да намерим в този език въпросите, които можем да отправим към Христос. Той ще отговори, да, наистина ще отговори! Наистина изобилни ще бъдат душевните сили, душевното заздравяване, душевните импулси, които ученикът ще понесе със себе си от сивите духовни дълбини, през които човечеството сега преминава в неговата еволюция, ако е способен да приема наставления от самия Христос. Защото в близко бъдеще той ще ги даде на тези, които търсят.

 

Рудолф Щайнер, Събрани съчинения 175.