fbpx

Да видя доброто в това зло

Да видя доброто в това зло

Ние все повече се приближаваме до тази истина, която човек трябва да издълбае в своята душа като една възвишена морална истина: “Когато виждаш злото в този свят, не си казвай: – Ето нещо несъвършено, лошо, но се запитай: – Как мога аз да добия познанието, което ще ми покаже, че от гледището на висшата всемирна мъдрост това зло може да бъде превърнато в добро? Как да стигна дотам да си кажа: – Когато ти виждаш тук едно несъвършенство, това показва, че не си още достатъчно напреднал, за да доловиш съвършеното в това несъвършенство”. Там, където човек вижда злото, той трябва да погледне в своята собствена душа и да се запита: Откъде идва, че тук, където срещам злото, аз не съм достатъчно напреднал, за да видя доброто в това зло?

 

Рудолф Щайнер, Събрани съчинения 112.