fbpx

Щайнер и Учителя за истинския образ на човек

Щайнер и Учителя за истинския образ на човек

Нека вашата преданост към друго човешко същество се изразява по следния начин: ще има моменти – бързо преминаващи – когато той ще ви изглежда като изпълнен и озарен от истинския, първичен образ на неговия дух.

След това може да дойдат, да, ще дойдат, дълги периоди от време, когато вашият събрат ще изглежда замъглен, дори потъмнен. Но се учете в тези моменти да си казвате: Духът ще ме укрепи; аз ще помня истинския, непроменим образ, който някога видях. Нищо – нито заблуда, нито прикритие – могат да ми го отнемат.

Стремете се отново и отново към истинския образ, който сте видели. Самият стремеж е вашата вярност.

И с тези усилия да бъдете верни и да се доверявате, едно човешко същество ще се сближи до друго, като че с ангелска сила на закрила.

Рудолф Щайнер

 

 

За да дойде Христос на земята, всички хора трябва да имат гениални умове и светли сърца. Тогава, като срещнеш една сестра или един брат, ще видиш първо доброто в тях. Ще знаеш, че в тях Бог е работил и продължава да работи. Видиш ли някакъв недостатък, ще знаеш, че това е нещо външно, което лесно се изчиства. Вземи тази картина и я измий. Тогава ще се любуваш само на онова, което Бог е създал. Във всеки човек има нещо, създадено от Бога и нещо – от човека. Спирайте се върху това, което Бог е създал, а не върху човешкото. Щом видите нещо хубаво, красиво в човека, това е Божественото, което работи в него. Ако си кисел, това е човешко; ако съжаляваш за това, Божественото работи в теб и те насърчава да бъдеш друг. Работете върху красивото във вас.

Учителя Беинса Дуно

 

Източник: facebook профил на Светослав Йорданов.