fbpx

Въпрос към Щайнер за “Ку-клукс-клан”

Въпрос към Щайнер за "Ку-клукс-клан"

Въпрос: В Америка съществува нещо под името «Ку-клукс-клан». Как стои работата тук? Не бихме ли могли да чуем от господин доктора, какво означава това? Отново и отново ни се налага да четем за това.

Доктор Щайнер: Виждате ли, Ку-клукс-клан — това е най-новото откритие в дадената област, при това такова откритие, на което трябва да се придава по-голяма важност, отколкото обичайно се прави. Вие знаете, господа, че само преди няколко десетилетия цареше въодушевление по повод на космополитизма. Днес той още присъства като разбиращо се от самосебе си сред пролетариата, сред социалдемократите — те акцентират на интернационалния фактор, но в кръговете на буржоазията и в други кръгове по страшен начин се разпространява и одържа връх национализмът, там са много силни националистическите настроения. Спомнете си, че хората, стоящи зад Удроу Уилсън — самият той е бил само подставено лице, — тези хора са слагали национализма в сметките, те са искали навсякъде да има национални държави, навсякъде са подстрекавали към национализъм и така нататък. На това са възлагали те своите надежди! Имало е и такива хора, които днес навсякъде развиват тенденции, довеждащи национализма до връхна точка, до крайности. Тези стремежи да се доведе национализмът до връхна точка, до крайност, намериха своя израз във възникването в Америка на това обединение Ку-клукс-клан. То широко използва в своята работа такива средства, като например знаци, именно в гореописания от мен смисъл.

Ако вниманието на човека привличат именно такива организации, той трябва да знае, че знаците имат определена хипнотична сила. Известно ви е, че ако вземете кокошка (изобразява я на рисунка), чукнете тази кокошка с клюна по земята и начертаете оттук с тебешир линия, то тя ще хукне по тази черта! Тя е хипнотизирана, тя бяга по тази черта! Трябва само да и чукнете човката и тя ще хукне по чертата, доколкото тя е хипнотизирана чрез тази черта. По същия начин и всеки знак — а не само правата линия за кокошката — има значение, определено приспивно, сънотворно значение, ако той е приложен към нещо. Някои тайни организации използват това, те подбират именно такива знаци, посредством които те оплитат, мамят другите хора, успиват ги, така че човек не може да приведе в действие своята собствена сила за съждение. Подобни екстремистки средства използват именно такива тайни организации. Към тях принадлежи в Америка и Ку-клукс-клан. Ку-клукс-клан е опасен по тази причина, че такива организации изхождат не само от един народ, не, те искат да разпространят националистическия принцип навсякъде. Никой не следва да казва: Ку-клукс-клан си остава изключително американски феномен, доколкото той иска по особен начин да култивира американския национализъм. Привърженикът на Ку-клукс-клан не говори така; той казва: трябва да се поощрява национализмът въобще: и в Унгария, и в Германия, и във Франция. Колко прекрасно! И той се ориентира не към американизма, той не е патриот, а в тази надутост на хората на почвата на национализма той вижда това, което, бидейки след това задействано при най-различни нации, ще доведе до целта, което той иска да достигне: а именно да хвърли хората в абсолютен хаос! Зад това се крие изключителна жажда за разрушение. Ку-клукс-клан е особено опасен по причината, че той може да се разпространява и в другите страни. И вие не трябва да казвате, ако той поиска да се разпространи тук в Швейцария, че това е американски феномен, американска организация; не, тогава това ще бъде национална швейцарска организация.

Такива са били, по същество и масонските съюзи; имало е и интернационални, но в отделните страни те винаги са носили националистичен характер. Макар и с това те да са се занимавали малко, защото повече са работели по отношение на външния свят, за да участват в това, което е ставало в него. Би могло да кажем: нима такива хора, желаещи да възбудят абсолютно националистическия принцип, желаещи да разрушат всичко, не са безумни? Никой просто не смее да говори за това. Разбира се, ако човек пита за това, означава, че той не взема участие в такива неща. Но тези хора си казват: днес всичко е толкова объркано — водачите го казват на другите, които ги следват, — че на тези, другите, им е все едно, те не виждат смисъл да ги е грижа за положението на нещата, каквото то е днес. Преди всичко, трябва да се постъпва с човечеството като с безпросветна, тъпа маса. Тогава хората отново ще се освестят, тогава отново ще се учат на нещо порядъчно. И така, тези хора вече имат идея; в това отношение именно Ку-клукс-клан има такава идея.

 

4 юни 1924 г.

Рудолф Щайнер, откъс от “История на човечеството и светогледите на културните народи” – Събрани съчинения 353.