fbpx

Вкусно или здравословно?

Вкусно или здравословно?

Разбира се, при така поставен въпрос – отговорът е много лесен. Често пред така поставени предпоставки, за да добием правилен поглед, е необходимо да се издигнем от равнината, в която са поставени.

В случай че изберем една от двете възможности “вкусно” или “здравословно”, ще сме свършили половината работа или дори по-малко. Ако дадем предимство на вкуса, ще сме в света на усещанията, чувственото преживяване на пристигащото от физическите сетива. Това ще бъде основа на нашия избор. В случай че изберем пък да дадем предимство на “здравословния” елемент, тогава избираме разума като основа, без задължително той да е споен и хармонизиран с чувствата. Дори най-често е обратното – разумът се налага над чувствения живот и то с една безчувственост, която може да бъде опустошителна за душевната топлина.

В този ред на мисли изглежда, че самият въпрос за избор между вкусно и здравословно е един вид капан на поляризираното мислене, което в течение на времето е било много полезно, за да се развием. Но ние сме на прага на нов начин на мислене – синтезен и оживяващ. Предстои ни да се издигаме над симпатиите и антипатиите, като осъзнавайки ги, добиваме повече познание и сили да работим над себе си.

Но нека да дадем и отговора, който би бил адекватен на въпроса каква храна да избираме – такава, която ще удовлетворява чувствата или разума, дали вкусна или здравословна? Разбира се, тук може да обособим, че правилният отговор е – вкусна и здравословна. Там, където се пресичат в хармония чувствения и мисловния живот. Разбира се, ако сме поляризирани повече към мисленето или към чувстването, ще трябва да изминем своя път на баланс и взаимодействие на тези два свята. Време е да спрем тази война и да обединим принципите, като така да ги ръководим, че чувствата и мислите да водят към правилни проявления – към добра изява на волята.

Вкусната и здравословната храна е един пример за това как може да примирим две на пръв поглед противостоящи принципа – ума и сърцето. Това е задача – понякога ще успяваме, понякога не. Важно е да вървим и да се учим.

В предаването за вкусни и здравословни рецепти “Доброхран” се стремим да обединяваме “вкусно” със “здравословно”. Вярваме, че в известна степен, в зависимост от личните предпочитания – успяваме.

Пожелаваме си хармонично съчетание между ума и сърцето и добро проявление на волята!

 

“По отношение на здравословното хранене е много важно усвояването на добри здравословни навици от ранна възраст. При това условие конфликтът с вкусното ще бъде снижен до минимум. При така поставената теза в статията, един от изводите би могъл да бъде: при здравословни навици и хранене от ранна възраст, конфликтът между ума и сърцето е сведен до минимум, а в положителна форма казано: между тях все повече ще се установява хармония. А по малко по-различен начин казано: разумното сърце ще преодолява влеченията на плътското и страстното сърце и по такъв начин ще съдейства за все по-пълна проява на по-висшата страна на ума и интуицията. Тук имаме процес отдолу нагоре: чрез формиране на добри навици пробуждаме по-успешно духовната си природа.” – Мирослав Бачев

 

Калоян Гичев, 10 март 2018 г.