fbpx

Как се постигат… (12) – Непрекъснатост на съзнанието

“Лесно ще разберем как се постигат познания за висшите светове, ако си представим промените, които настъпват в тези три основни състояния на човешкото същество. Преди човек да е започнал окултното си обучение, неговото будно състояние редовно се прекъсва от почивни периоди на съня. По времето на тези почивни периоди душата не знае нищо за външния свят, нито за самата себе си. Само за кратки интервали, от общия океан на безсъзнанието възникват едни или други сънища, които са свързани или с процесите на външния свят, или с определени състояния на човешкия организъм

Прочит на книгата: „Как се постигат познания за висшите светове“

Автор: Рудолф Щайнер;

Преводач: Димитър Димчев; издателство „Даскалов“; четец: Богдана Вулпе,

Част 12 – „Непрекъснатост на съзнанието“

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Условия
2. Вътрешно спокойствие
3. Степени на посвещението
4. Подготовка
5. Просветление
6. Контрол над мислите и чувствата
7. Посвещението
8. Практически указания
9. Условията за окултно обучение
10. Върху някои от действията на посвещението
11. Промени в сънищата на окултния ученик
12. Непрекъснатост на съзнанието
13. Разкъсването на личността
14. Пазачът на Прага
15. Живот и смърт
16. Послеслов