fbpx

Валдорфската педагогика

„Изкуството да възпитаваш” – Валдорфската педагогика – Теофана Манева и Ваня Митинска. В какъв етап от развитието си се намират децата, от какво имат нужда и как да им помогнем? Да възпитаме първо означава да се самовъзпитаваме. Как можем да станем по-съзнателни за нашето поведение, заставайки пред децата? Имат ли днес децата право на детство и какви са най-честите нарушения в развитието им? На училище ходи целият човек, а не само главата му. Във валдорфската педагогика целият педагогически подход се гради на срещата между учителя и детето. Тази среща Рудолф Щайнер нарича „изкуството да се възпитава”. Каква е бъдещата мисия на педагогиката? Първото Валдорфксо училище в България “Порф. Николай Ранов” е основано от сдружение “Училище за нашите деца”. Това е сдружение на родители и педагози, с нестопанска цел, в обществена полза.