fbpx

“Духът Божи” – упражнение с музика и движения

“Духът Божи” от Учителя Беинса Дуно, с движения

Когато човек пее, не само умът, не само сърцето му трябва да вземат участие, но и волята му. А за да вземе участие и волята, ръцете трябва да се движат.

„Кой“ има двояко значение. То е и въпрос, и отговор едновременно. Духът Божий, който пълни – отговор. И кой пълни сърца ни с Любов? – Духът Божий, Духът Вечний и т.н.

 

Духът Божи

Духът Божи, Духът Вечни,
Духът Святи, Духът Благи,
Кой пълни сърца ни със Любов,
Кой пълни сърца ни със Любов.

Кой пълни, Кой пълни, Кой пълни,
Кой пълни сърца ни със Любов,
Кой пълни сърца ни със Любов.

Със Любов, със Любов, със Любов.
Кой пълни сърца ни със Любов,
Кой пълни сърца ни със Любов.

 

Тия упражнеия ще пеем с движения. В дома си като влезете, ще пеете с движения. Ще сложите вашата воля на работа. Много от тия упражнения ще пеем с движения. Сега при думите „Духът Божий“ щом си с Него, ти ще вземеш същото разширение. Няма да се смущавате, дали сте направили движението право, или не. Има един вътрешен закон на движенията. Щом туй движение е в хармония с мислите и чувствата ви, усещате една приятност. Щом има разногласие, ще усетите, че туй движение не е право. Туй е по закона на свободата. Ще пеете, ще се движите и ще служите на Бога и с ума, и със сърцето, и с волята, и с цялото си тяло. Всичко трябва да бъде в движение. Всичко туй да участва в музиката. И тъй тялото ни ще се хармонира.