fbpx

Светли мисли за заминали близки и познати

Помогни ми, Господи, да си спомням за заминалите близки и познати не от некролозите, а от доброто, което съм виждал да правят, от дарбите, които си вложил в тях, от онези моменти, в които твоето пламъче ги е стопляло и оживявало.

Помогни ми, Господи, да благодаря на заминалите за всичкото добро, което са отстоявали невидимо, вътре в себе си.

Помогни ми, Господи, да пазя тихата благодарност, че си ни свързал. Благодарен съм за моментите, в които си ме учил и обичал чрез тях. Благодарен съм за моментите, в които съм те обичал чрез тях.

Аз знам, че душата и духът, който си вложил в нас, продължават да живеят в живота след смъртта на физическото тяло. Изпращам топла благодарност към всички заминали близки и познати. Подкрепяй ги, Господи, в пътя към Твоята Любов.

Благодаря ти, Господи, за миговете, в които искрено мога да се обърна невидимо и тихо към Теб! Благодаря ти, Господи, че ме подкрепяш вътрешно и външно в Твоя светъл път на Любовта! Твоята любов да просветли ума ми, да стопли сърцето ми и да укрепи волята ми!

Амин


Калоян Гичев, края на 2018 г.