fbpx

Петото Евангелие – лекция 2, Рудолф Щайнер

Прочит на “От изследването на Акаша. Петото Евангелие”

“…нека за миг да се пренесем в душата на Петър и да си представим неговото
изумление: Ето как на Земята се роди нещо, което по-рано съществуваше само в Космоса, и то се роди в мига, когато Исус издъхна на Кръста.

Смъртта на Исус от Назарет се превърна в раждането на космическата Любов тук долу, в сферата на Земята, в тялото на Земята. Това е, така да се каже, първото познание, което ние извличаме от онова, което наричаме Пето Евангелие.”

Цикъл от 12 лекции на Рудолф Щайнер – изнесени в Осло, Берлин, Хамбург, 1913 – 1914 г.

Превод от немски: Димо Даскалов

Чете: Катя Николова


Още лекции и книги от Рудолф Щайнер: www.aobg.org

За поръчка на книги: rudolfsteiner.bg