fbpx

Необходимост и свобода – Първа лекция, СС 166

Необходимост и свобода по отношение на миналото и бъдещето. Защо логиката е безпомощна пред света на безкрайността. Фатализмът като крайна степен на детерминизма. „Доказателствата” като дело на Ариман. Историята с часовника в стара Прага. За съотношенията между Луцифер и Ариман. Светът на елементарните Същества: Гноми и Силфи. Хекел и неговите „Мисли за вечността”. Мистерията на Голгота в контекста на необходимостта и свободата.

Рудолф Щайнер, “Необходимост и свобода в мировите процеси и човешките действия”, Събр. съч. 166 (GA 166),

Превод от немски: Димитър Димчев,
Антропософско издателство “Даскалов”.
Четец: Богдана Вульпе.