fbpx

Необходимост и свобода – Втора лекция, СС 166

За промените в историческата наука след 15 век. Гьоте и неговата семейна среда. За втория вид сигурност, която идва от духовния свят. Импулсите от духовния свят, които в определени случаи трябва да следваме, независимо от техните последици във физическия свят. Гьотевият „Фауст” в очите на един негов съвременник. За съотношенията между „свобода” и „необходимост” в човешките действия. Миналите планетарни въплъщения на Земята. Онова, което някак сме изживели в свобода, след време се превръща в необходимост. Човешкият път към висшите Йерархии. Правилните понятия „необходимост” и „свобода” са възможни единствено ако човек се съобразява и с духовния свят.

Рудолф Щайнер, “Необходимост и свобода в мировите процеси и човешките действия”, Събр. съч. 166 (GA 166),

Превод от немски: Димитър Димчев,
Антропософско издателство “Даскалов”.
Четец: Богдана Вульпе.