fbpx

Необходимост и свобода – Трета лекция, СС 166

Хипотетичният пример с тримата учители. Училищното обучение и неговите далечни последици върху Кармата. Кога хората се превръщат в критици на Боговете. Защо свободата трябва да бъде предшествувана от необходимостта. Един добър начин за укрепване на душевните сили. За съотношенията между човешката воля и себепознанието. Причинноследственият закон и неговото допълване от антропософското духовнонаучно познание

Рудолф Щайнер, “Необходимост и свобода в мировите процеси и човешките действия”, Събр. съч. 166 (GA 166),

Превод от немски: Димитър Димчев,
Антропософско издателство “Даскалов”.
Четец: Богдана Вульпе.