fbpx

Необходимост и свобода – Четвърта лекция, СС 166

Сблъсъкът между Рим и Севера. Постигането на обективност спрямо миналите действия. Възгледите на Спиноза и „Философия на свободата”. Пробуждането на съвестта. За възникването на „Фауст”. Човекът действува най-свободно именно тогава, когато се съобразява с необходимостта. Връзката между легендите за Парсифал и Фауст. За участието на човека в неговата собствена инкарнация. Само в изкуството ние сме близо до съзнанието на Ангелите. Необходимост и свобода, отнесени към човешкото физическо и етерно тяло. Духовната необходимост. Антропософията като начин за проникване в намеренията на Ангелите.

Рудолф Щайнер, “Необходимост и свобода в мировите процеси и човешките действия”, Събр. съч. 166 (GA 166),

Превод от немски: Димитър Димчев,
Антропософско издателство “Даскалов”.
Четец: Богдана Вульпе.