fbpx

Теософия – 2. Въведение

“Изследването на духовните процеси, които стават в човешкия живот и във Вселената, може да се означи като Духовна наука. В тази книга съм събрал данните, които се отнасят особено към духовната сърцевина на човешкото същество: Ето защо името теософия и подхожда, понеже е било употребявано в същия смисъл от векове насам.

В такъв дух и от такива убеждения в тази книга се дава една скица за схващането на Вселената според Теософията.”

Рудолф Щайнер, “Теософия”, Събр. съч. 9 (GA 9),

Превод от немски: Димитър Димчев,
Антропософско издателство “Даскалов”.
Четец: Богдана Вульпе.