fbpx

Теософия – 4. Прераждането на духа и съдбата

“В средината между тялото и Духа живее душата. Впечатленията, които тя получава от тялото, са преходни. Те съществуват дотогава, докато тялото разтваря своите органи за нещата от външния свят. Окото ми усеща цвета на розата толкова време колкото тя стои насреща му и доколкото то самото е отворено за нея. Присъствието на нещата от външния свят, както и на телесните органи, е необходимо, за да се осъществи едно впечатление, усещане или възприятие.”

Рудолф Щайнер, “Теософия”, Събр. съч. 9 (GA 9),

Превод от немски: Димитър Димчев,
Антропософско издателство “Даскалов”.
Четец: Богдана Вульпе.