fbpx

За вечните адски мъки

Според Аристотел един лош човек, след като умре, трябва вечно да живее в злините си. Оттам е произлязло учението за вечните адски мъки, които след това са утвърдени от църквата чрез съборите. Това учение естествено не е християнско, а е на Аристотел…


Рудолф Щайнер, Събрани съчинения 350, лекция от Дорнах, 25 юли 1923 г.