fbpx

Любовта е родила най-хубавите идеи

Любовта е тази сила, която подмладява. Любовта е това, което носи мир. Тя носи условия за ума. Само при любовта умът функционира правилно. Всички, които сте въглени, като мине токът на Любовта през вас ще светнете и ще горите. Всеки ден трябва да минавате през огъня на любовта. Култура може да има само там, дето е огънят на любовта. Доколкото един човек има любов към вас, до толкова можете да си създадете донякъде едно вътрешно понятие за него. Вашето бъдещо щастие и всичко зависи от вашата любов, която показвате към хората. Не можете да разберете любовта, ако не ѝ слугувате. Не можете да намерите по-добра работа от тази да служите на любовта. Това е най-голямото щастие – да служите от любов!

Единствената сила, която може да ни научи как да живеем, е любовта.

Любовта е родила най-хубавите идеи, най-благородните чувства, най-великите
дела и най-великите хора.

Две велики неща има в света, които дават подтик на човешката душа: да знаете, че ви обичат, и да знаете, че обичате.

Пред нас седи едно велико бъдеще: тепърва има да учите какво нещо е любовта.

Безлюбието е сляпо. Щом някой не вижда, той е без любов. Аз ви говоря за любовта за да прогледнете. Любовта е, която отваря очите. И тогава ще видите хубостта на Божествения живот около себе си. Тя е най-разбраният, най-лесният и най-естественият път, по който човек може да се домогне до живота.


Откъс от книгата “Учителя за образованието” от Боян Боев.