fbpx

Ценни мисли за силата на думите

„Добре е да си служите само с такива думи, които повдигат и облагородяват както вас, така и ближните ви.

„Думите придобиват динамическа сила само когато минават през човешкия ум и човешкото сърце. Само при това положение думите носят живот в себе си.”

„Кажеш ли нещо някому и почувстваш радост и в ума, и сърцето си, това, което си казал, е вярно.”

„Кажете една обидна дума на някого, и той с години не може да я забрави, образува рана в него.”

„Трябва да знаете, че при изговарянето на всяка дума в мозъка стават известни промени. Според начина на произнасянето думите произвеждат или хармонични, или разрушителни форми.”


„ Човек не трябва да бъде не само любезен към хората, но всяка негова дума трябва да бъде пълна със съдържание.”

„Всяка празна дума се реализира. С това Природата изразходва част от своите енергии, за които плаща онзи, който е предизвикал тия енергии.”

„ Човек трябва да знае, че за всяка празна дума, ще дава отчет пред невидимия свят. Всяка празна дума не е нищо друго, освен съскане, което нарушава хармоничните вълни в пространството. Можете ли да си представите какво съскане се произвежда от празните думи на хиляди и милиони хора? Голямата дисхармония в света се дължи, именно, на тия безброй празни думи, които излизат от устата на хората.”

„Някой път е достатъчно да кажете само една дума, за да развалите за двайсет години своя живот, и някой път е достатъчно да кажете една дума, за да поправите живота си за двайсет години.”

„Всяка добра или лоша дума има дълъг живот. Думите се отпечатват във въздуха и непрекъснато се носят от едно място на друго. Освен думите, мислите и чувствата също изпълват въздуха.”

„Ако не можеш да кажеш добра дума на човека, по-добре нищо не говори.”

„Силата на думите, с които си служите, се познава от резултата, който те произвеждат. Понеже не знаете какъв ще бъде крайният резултат на думите, с които си служите, вие трябва да бъдете внимателни какво ще кажете и как ще го произнесете.”

Направете опит, в продължение на една година, всяка сутрин да изговаряте по десет пъти думата „Радост”, да видите каква промяна ще стане с вас.

Използвайте силата на думите за лекуване – метод прост и евтин. Трябва да ги произнасяте със сила, концентрирано, за да има резултат.

„Добрата дума носи своето благословение и след 25 хиляди години, а горчивата дума трае най-много до четири поколения. Колко повече се предпочита благата дума пред горчивата! Нейният капитал постоянно се увеличава.”

„Всички думи, които са мощни, силни, тихо трябва да се произнасят. Думата “ум” е много силна.”

„Ако буквите се пишат небрежно и грозно, това ще ви създаде хиляди мъчнотии.”

„Не бива да се произнасят думите как да е. Една дума така ще я произнесете, че да има ефект, да ѝ придадете съответните трептения. На една дума може да ѝ придадете много трептения, било силни,’ било слаби. Затова преди да кажете нещо, спрете, помислете.”

„Има думи, има шеги, които ако човек ги произнася, цапат човека.”

„Ако ти се присмееш на някой човек, че има недъг, този недъг ще те постигне. Колко човек трябва да бъде внимателен в приказките си.”

„Всяка дума представлява едно тяло, има форма и съдържание и, проектирана в пространството, съставя цял един свят.”

Всяка една дума, която изговаряте, да бъде скъпоценен камък за човека и където и да ходи той, да помни вашата.

Мислите са подбрани от словото на Учителя Петър Дънов от Йорданка Иванчева – основател и преподавател по английски език в сугестопедичен център “Пеперудените криле”