fbpx

Встъпителна лекция от “Апокалипсисът на Йоан” – 13 лекции от Рудолф Щайнер

Встъпителна лекция от Събрани съчинения 104: “Апокалипсисът на Йоан” – 13 лекции от Рудолф Щайнер, изнесени в Нюрнберг през 1908 г.

ВСТЪПИТЕЛНА ЛЕКЦИЯ. Нюрнберг, 17 Юни 1908 г.
Антропософията, Евангелието и бъдещото развитие на човечеството.
Митологиите и предрелигиозното състояние на човечеството. Степени на човешкото съзнание и Аз Съм. Същност на древното посвещение.

Превод от немски: Димо Даскалов
Чете: Борислава Богданова