fbpx

Първа лекция от “Апокалипсисът на Йоан” – 13 лекции от Рудолф Щайнер

Първа лекция от Събрани съчинения 104: “Апокалипсисът на Йоан” – 13 лекции от Рудолф Щайнер, изнесени в Нюрнберг през 1908 г.

ПЪРВА ЛЕКЦИЯ. Нюрнберг 18 Юни 1908 г.
Духът на Апокалипсиса и неговата обща характеристика. Какво настъпва в
хода на посвещението и как се отнася то към Апоколипсиса.

Превод от немски: Димо Даскалов
Чете: Борислава Богданова