fbpx

Великденски подарък

Кой е най-добрият начин за отпразнуване на Великденския празник? Всичко, каквото има човек, трябва да се тури в приложение, действие. Често се употребява думата “вкисване”, например чувствата вкисват.Сега с вас младите може да се правят големи реформи. Ако вие не се свържете със законите на природата, ще имате същите резултати както старите. Трябва да започнете с тялото си. Например знаете ли какво е набирането на пикочна киселина в човешкия организъм, или какво нещо е слабо дишане? После, знаете ли на какво се дължи оная вътрешна инертност, оня мързел у човека? Има един “свещен” мързел у човека. Хората го наричат “свещена почивка” или “свещен покой” – да няма мъчнотии и страдания. Човек иска да е тих и спокоен, да се намира в бездействие, и тъй, на вас, младите, казвам: За да бъдете силни и здрави, трябва да използвате сутринния въздух и слънчевите лъчи. Защото утре, като заболее човек, той може да вика 10-20 лекари, но положението му няма да са подобри. Ще мине година-две-три и той ще изгуби способността си да се учи и да бъде сръчен. Болестите разрушават организма. Всички лекари са турени да пазят от болестите човека, но до днес не са успели.Животът на човека трябва да се измени коренно. Аз забелязвам по вашите лица, по строежа на кръвоносните ви съдове една неправилност. Млади хора, на 22 години, а имат едно преждевременно остаряване. А това преждевременно остаряване произтича от натрупването на известно количество пикочна киселина и отрови в организма. После, набирането на вар. Тази вар се втвърдява в организма на човека и образува склероза. Артериите му се втвърдяват, вените, мозъкът не може да мисли. Дробовете му се втвърдяват и най-сетне и целият организъм. И той заминава за другия свят.Старите хора казват, че човек не трябва много да мисли. Човек, който говори така, има склероза. Ама трябва да ядем всичко, каквото намерим. В такъв случай храната е само един приток за ускоряване на тия болестни състояния. За да яде правилно човек, в яденето трябва да взема участие целият човек: умът, сърцето, волята и всяка клетка. Живата природа е направила къщата на човека много разумно. Турила е милиарди прозорци, през които да прониква прана и жизнена енергия, за да се обновява постоянно човек. Тези прозорци трябва да бъдат винаги чисти и отворени, а не задръстени. Натрупването на прах става не само по кожата, а и във вътрешните органи, чрез натрупване киселина и отрови. И ако у нас няма една такава трезва мисъл, казвам ви, става тук едно вътрешно подпушване на клетките и порите. От там идват всичките болезнени състояния на организма и състоянието на духа.Та първото нещо, трябва да се отворят порите на тялото ви, а тия пори се отварят чрез водата. Най-първо ще научите магическото свойство на водата. Без водата не може да има никаква култура.Сега вие, младите, знаете ли колко вода трябва да употребите? Тя е един добър проводник на магнетизма. Когато изучавате темпераментите, забележете, че у нервните хора кожата започва да става суха. В сухите хора стават бързи изпарения, следствие на което тази влага в организма изчезва. При силните изпарения се ражда сухият темперамент, човек става нервен, неспокоен,

не може да спи спокойно, затова ще употребявате водата. При това водата, която трябва да остане във вашия организъм, трябва да бъде най-чистата вода. Има известни мускули, известни части на тялото, които трябва да бъдат абсолютно чисти. Човек трябва да бъде чист, за да може тази вода да се филтрира. Вътрешната влага трябва постоянно да се филтрира. Ако това филтриране става неправилно, тогава всичките нечистотии от храната проникват в кръвта или във водно, или в газообразно състояние. Тия газове преминават през порите и тъканите на целия организъм. Ето защо е необходима вода, за да изхвърли тия нечистотии.

Сега, за да освободите мислите си от симптомите на болестите, ще мислите за благотворното влияние на водата в организма. Аз не обичам да говоря за лошото влияние, за да не се запечати в съзнанието ви и дето ходите, постоянно да мислите само за болести.

Но казвам сега на вас през този сезон, от Великден нататък, всяка сутрин да излизате в природата и да употребите най-малко един-два часа в дълбоко дишане, в приемане вода и храна, в най-добрите мисли. Ако искате да бъдете здрави и силни, туй ще правите всеки ден. Като се върнете у дома, ще започнете една сериозна работа – ще учите. Непременно всички ще го направите.

Научете се да дишате правилно, широко и дълбоко. Научете се да бъдете господари, да управлявате своето дишане. Някой път усещате, като чели нещо ви противодейства, за да бъде дишането пълно, трябва да се отворят всичките пори. А това ще стане чрез водата. Дишането не трябва да става само чрез дробовете, но и чрез кожата и всяка една клетка – туй е здрав човек. Според ирисовата диагноза всички болести започват от там, че порите на човека са запушени и заболяват известни органи. С тия нечистотии се запушват каналите на гръбначния стълб. Щом се запушат тия каналчета, жизнеността на човека се губи. Живата енергия, която трябва да освежи организма ни, идва чрез гръбначния стълб. Мозъкът на гръбначния стълб има някакво свойство – да поглъща праната, или жизнената енергия, от въздуха и да я предава на целия организъм.

Щом това вътрешно течение се подпуши, почват да се образуват тези болезнени състояния – нервност, съмнение, подозрение. Най-първо става подпушване на енергиите, после става подпушване на кръвообращението към артериалната или венозната система. В артериите няма достатъчно чиста кръв за хранене, а вените са подпушени изцяло, нечистотиите вместо да се изхвърлят навън, остават изцяло в кръвта и сега млади хора на 25 години, у тях има голямо натрупване на нечистотии в организма. Това натрупване не е органически жива материя, но това са слоеве на мазнина, непотребни полуорганически вещества, които при най-малкото условие дават възможност на разни микроби да влизат в кръвта, и тъй се явяват разни болести. Затуй вие ще се попипвате зад ушите. Тази пълнота трябва да изчезне. После гуша от вас никой не трябва да има. Тази част на костта зад ушите трябва да се вижда, да не се напълва с мазнина. Всички трябва да се предадете на един спартански режим. Ще работите върху тялото си, за да бъдете здрави и силни.

Ако вие като окултни ученици не можете да дадете един образец на света, какво ни струва нас окултната наука? Най-благоприятното време е сега. Нищо повече. Всеки един ден от април струва десет златни лева за вас. Ала туй, което можете да вземете от април, никъде не можете да го вземете. В никоя друга аптека не се намира. Ами че вие сега вода газите, а жадни ходите. Вие сега в един месец отгоре можете да наберете толкова енергия, че да станете толкова свежи, жизнерадостни, пълни с идеи, че където ходите, да носите нещо, и всеки, който ви види, да каже: “Този човек носи нещо свежо в себе си.” Пък вие сега сте скържави.

У всеки един човек трябва да се роди едно желание да работи за приложение на тия методи.

Ако имате разтупване на сърцето, това показва натрупване на пикочна и млечна киселина и още натрупване на отровни газове. Тогава вътрешната природа на човека казва: “Слушай, вода ти трябва! Трябва да филтрираш тия отрови, киселини и газове!” А хората казват: “Сърцебиене има.” Хм, сърцебиене. Или неспокоен сте, не може да спите. Стани и стопли вода. Изпий една-две-три-четири-пет чаши вода и като се изпотиш, вземи една суха кърпа и направи едно търкане. Тъй, хубаво, по цялото тяло – по ръцете нагоре, по тялото надолу, тъй хубаво ще се масажираш, ще се облечеш и пак ще изпиеш една чаша вряла вода. Може да капнеш десет капки от лимон, за да се възстанови топлината ти. Направете този опит, да видите какво може да бъде вашето състояние. Ще го направите не веднъж, не два пъти, но всеки ден, най-малко два пъти в седмицата. През този сезон трябва да го направите. Нали искате да се чистите? По този начин ще се отворят всички пори на тялото ви. Ще се подобри кръвообращението ви и ще дойде едно прииждане на прана у вас. И след това седнете тихо и спокойно да дишате. Концентрирайте си мисълта нагоре и започнете да приемате тия магнетични течения от пространството. Може изведнъж да нямате успех, но като постоянствате месец-два-три да дишате и пиете гореща вода, ще се усетите освежени.

Човек трябва да излиза навън на чист въздух и да диша. И всякога, когато ви остане свободно време – половин-един час, използвайте го за дишане.

Може ли отнякъде да се вземе най-хубавата вода, да не ви мързи. Може да е и на десет километра далеч, но идете и вземете си един килограм за пиене най-хубавата вода. Вие сега, като ходите на Витоша, защо всеки да не си вземе по една манерка чиста вода? В света болести не съществуват, а има само болезнени състояния. На съвременните хора и на човечество от памтивека задачата е да се освободят от своите натрупвания и нечистотии. Затова са препоръчвали старите миене и чистене. Ще пиеш четири-пет чаши вряла вода, докато се изпотиш добре. После трябва да имате една гъба и една кърпа, да се измиете от потта. Всеки в стаята си може да направи едно обтриване два пъти през седмицата най-малко и ще придобиете голяма свежест.

Туй ще правите като един наряд. След туй с една кърпа ще се изтрие тази влага хубаво. Туй ще го правите десет седмици – от 25 април до 4 юли. Туй ще се прави или сутрин, или вечер. С топла вода това е хубаво, че няма опасност да се простудите. За фрикциите кой когато има време, тогава ще ги прави.

Вдишките ще си правите час и половина най-малко, за да може да наваксате енергиите и за през зимата. Запомнете едно: никакъв мързел! Сутрин като ставате, няма да казвате: “Спи ми се” – това е леност. Като изпълните този наряд, ще се яви едно изтъняване. Именно това е хубаво. Аз искам да изтънеете. Това да не ви плаши, то е оформяване на тялото. Духовната страна на упражнението: през тези два и половина месеца за никакви болести няма да мислите. Цялата природа диша живот и свежест. Слънцето е пълно с живот, който изпраща на Земята. Тези упражнения трябва да станат един навик. Как се познава здравето? Като се срещнат двама здрави хора, винаги се сприятеляват. Човек, който обича, е здрав човек и щом дойде до едно състояние да не може да обича, ще знаете, че това е едно болезнено състояние, макар че още не е органическа болест.

Трябва да има едно разширяване! Да обичате всичко живо. Трябва да се образува една обмяна на обич. Свещено правило е, никой няма да търси да го обичат, а всеки ще търси да обича и като обича, да се радва, че е правил нещо. Всеки може да обича! Стани положителен. Всички хора, които обичат, са положителни във възходяща степен. Да любиш, значи да бъдеш като Бога. Законът на Любовта е: като Бога ще бъдеш. Бог взема инициатива във всичко. В света ще въплътиш Бога в себе си. Работите ще вървят. Тогава ще употребиш същите качества на Бога. Ще се стремите да обичате и да сте доволни, че проявявате туй свещено правило.

Сега ще направите хороскоп на тази лекция – 24 април 1927 година, неделя вечер.

(Хубав подарък ни дадохте. Благодарим! П.)

Ще го приложите. Като влезете в света, трябва да се отличавате, да имате метод, да помагате комуто и да е. Една ваша опитност ще бъде то.

 

Извънредна беседа от Учителя от томчето “Тихият глас” 1924-1930, държана пред група млади приятели 24 април 1927 г., Велико Търново.