fbpx

Той иде (от “Изворът на Доброто”)

”Учителят хвърляше всякога нова светлина върху проблемите, които ни занимаваха, макар и друг път да се беше спирал върху тях. Той ги подхващаше, както великият музикант подхваща една простичка мелодия, облича я в нова хармония, разкрива все по-пълно и по-дълбоко съдържанието й, свързва я с други, обобщава и изтъква нови отношения и зависимости, разкрива цял един свят, неподозиран досега. Учителят отклоняваше разговорите от обикновеното, делничното, с което хората само се суетят и безпокоят. Той насочваше мисълта към същественото, в което човек придобива нещо ново, расте и се развива.”

– Новораждането – това е Любовта, която ще се прояви по нов начин. Сега започва раждането от Любовта. В бъдеще ще живеем между хора, които обичаме и които ни обичат.

Приемете Любовта, която иде вече в света! Тя ще ви направи щастливи. Тя ще ви покаже къде са вашите възлюбени. Вие казвате: “Сърцата ни туптят.” Те туптят, но вашите възлюбени ги няма още. Те сега слизат на земята. Вие виждате само техните отражения и затова се разочаровате.

Иде Любовта, която ще работи за обединение на всички души в едно цяло – служители на Бога. Хиляди Същества са работили на земята и в Невидимия Свят, за да създадат условия за идването на Великия Господ като Любов. Това, което иде сега в света, е толкова велико, че всички ангели надзъртат от Небето да видят, какво иде и какво става на земята. Цялото Небе, цялото Битие се интересува от това. Велик момент настъпва.

Изявлението на Великия Господ се очаква с интерес от всички добри и Разумни Същества. Тези, у които съзнанието е пробудено, ще възприемат Божественото Начало и ще се изменят. Останалите, чието съзнание не е пробудено, ще спят. Ако пропуснете тази велика вълна на Любовта, която иде сега, ще чакате още милиони години. За да ви се разкрие тя, трябва да преживеете закона за жертвата и самоотричането.

Вълната на Любовта, която иде, ще превърне нещастията на миналото в благодатна почва, върху която ще растат цветята и ще зреят благата на Любовта. С тях ще се храни цялото човечество.

При сегашните условия човечеството минава в нова фаза. Иде новата форма на Любовта. Ние казваме: “Кога ще дойде Господ, да влее в нас тази Любов?” Иде вече този ден. За някои Той е дошъл. Нали сте отглеждали буби? Всички в един ден ли завиват пашкула си? Не – едни по-рано, други по-късно. За някои буби денят е дошъл.

Сега трябва да стане примирение на всички хора по Любов. Имаш да вземаш хиляда лева – ще ликвидираш с това вземане. Ще кажеш на човека, който има да ти дава: “Толкова те мъчих за тия, хилядата лева!” и ще му дадеш още хиляда лева. И като му даваш хиляда лева, ще му се извиниш, че си го мъчил. Който има да взема, да дава! Това учение не е за човек със стари разбирания.

Без Любов човек не може да ликвидира със стария си живот.

Да произнесем общо следната формула:

“От безлюбие – към Любов.
От смърт – към Живот.
От зло – към добро.
От безверие – към вяра.
В това е смисълът на Живота.”

 

_______________________________________________________________________

Откъс от “Изворът на Доброто” – записал Словото (на Учителя Беинса Дуно) Боян Боев, съставителство Борис Николов.