fbpx

Вторият закон (от “Изворът на Доброто”)

”Беседите и лекциите на Учителя са посветени на трите велики закона на Всемирното Бяло Братство:”

”Люби Бога.”

”Обичай ближния си”.

”Търси съвършенството.”

 

Учителят казваше:

– Народ, който пази тези седем свещени думи, има бъдеще; загуби ли ги, няма бъдеще.

”Това са основните закони на Живота. Върху тях Учителят е дал обширни знания. В следващия разговор той дава пояснения върху втория закон “Обичай ближния си.””

– Каквито са отношенията на човека към Бога, такива ще бъдат отношенията на човека към всички хора. Щом той се разколебае в Бога, има възможност да се разколебае и в ближния си, и в себе си. Не може да имате правилна връзка с когото и да е, докато нямате връзка с Бога. Любовта към Бога е венозно течение, при което нечистата кръв отива в сърцето и дробовете да се пречисти, да стане артериална. Венозното и артериалното течение на кръвта съществуват не само в тялото, но и в човешките мисли и чувства. Например, омразата и завистта са венозна кръв в човека, а Любовта и Радостта – артериална кръв.

Когато люби Бога, човек превръща течението на отрицателните сили в положителни и нечистата кръв става чиста. След това тя, като артериална кръв, отива по цялото тяло, да храни всички клетки. Говоря символично. Това е Любовта към ближния. Значи, като възлюбиш Бога, ти влизаш в Неговото сърце, да се пречистиш. Така пречистен, излизаш навън и разнасяш както трябва кръвта – благата на своите ближни.

В Любовта към Бога влиза и Любовта към ближния, но не и обратното. Мнозина обичат хората, но скоро се разочароват от тази любов. Защо? Липсва един съществен елемент, а именно: когато хората обичат своите ближни, трябва да обичат Бога в тях. Който е обичал на първо място ближните си, той нищо не е придобил. Без Бога Любовта към ближния нищо не допринася.

Представете си, че вие се влюбите в пръста на Бога. Искате ли да виждате Бога, не трябва да се влюбвате само в Неговия пръст. Когато хората се съзнават като Същества, в които Бог живее, тогава ще имате правилни отношения. Да позная своя ближен значи да съзнавам, че този, същият господ, когото обичам, е ограничен в моя ближен.

Когато срещнете един човек, кажете: “Господи, благодаря Ти, че Те срещнах в този човек.” Всеки човек, когото срещате, е една задача, понеже вие обичате Бога в него. Който е излязъл от Бога, може да бъде обичан.

Божият закон седи в това: постъпвай спрямо другите така, както постъпваш спрямо себе си.

А съвършената постъпка е тази: постъпвай спрямо другите така, както Бог постъпва спрямо тебе, т.е. така ги дръж в ума си, както Бог ги държи в ума си. Най-малкото същество заема високо място в ума на Бога.

И тъй, моите отношения към хората трябва да бъдат така добри, както са добри отношенията на Бога към тях. Не да бъдем като Него, но да вървим по Неговите пътища.

Твоята Любов към ближния дава условия да цъфтят и зреят плодовете в градината на твоята душа и в душата на онзи, когото обичаш.

Когато любим Бога, ние приемаме. Тогава Бог ни помага, Висшите Духове ни помагат. При Любовта към ближния ние даваме.

 

Откъс от “Изворът на Доброто” – записал Словото (на Учителя Беинса Дуно) Боян Боев, съставителство Борис Николов.