fbpx

Тихият глас (от “Изворът на Доброто”)

”В тихите топли вечери ние се събирахме около нашия обичан Учител, под големите дървета на градината, пеехме песни и разговаряхме. Никога не ще забравим тези вечери. Денят прехожда, ярките багри гаснат, формите се губят, друга реалност изпъква пред нашия взор. Учителят говори:”

– Вътре в невидимото, в дълбочината на Битието, Господ работи тайно в умовете и сърцата на човеците. Той работи във всяка клетка и поправя всички охкания и стенания в света. Един ден ще докара всичко в ред и порядък. Той казва: “Не бой се, почакай, потърпи, след малко болката ще престане.” Гладен си. Той ти казва: “След малко ще имаш хляб.”

Няма по-хубаво състояние от това, да чувстваш Божието присъствие в дълбочината на душата си. Болен си. Бог отвътре ти казва: “Не бой се, скоро ще оздравееш.” И ти оздравяваш. Забъркат се работите ти, Бог ти казва: “Не бой се, ще се оправят.” И действително се оправят. В най-трудните дни на живота, Той ти казва: “Не бой се, работата ти ще се уреди.”

Водата, взета днес от извора, е по-важна, отколкото водата, взета в миналото. Важно е Словото, което Бог сега ни говори. Едно време майката е говорила на детето по един начин. Сега, когато детето е пораснало, тя му говори по друг начин. Но в говора на майката и към малкото, и към голямото дете няма противоречие. Кой ни тласка към възвишеното, към благородното? Бог. Божественото у нас, Този, тихият глас, който говори вътре в нас – това е Бог. Той говори във всички хора. Някой не иска да отстъпи. Тихият глас му казва: “Отстъпи, дай!” Някой път тихият глас ти казва: “Не е добро това, което направи.”

Ти се радваш, доволен си. Радостта ти – това е Божият говор. Господ ти казва: “Съжалявам, че направи това зло, ти не постъпи добре.”

Господ говори на всички. Всички чуват Господа, който им говори. Когато Бог проговори на човека и му каже само една дума, това струва повече, отколкото всичко, което досега е имал.

Само Бог учи човека. Желая всеки ден Бог да ви казва по една дума. Да бъдете будни в този момент, когато Господ ви говори. Той ще ви каже само една дума. Не я ли схванете, всичко изгубвате. Когато Бог говори на хората, повечето от тях спят. Когато ангелите им говорят, те пак спят.

Страданията развиват слуха на човека, за да може да възприеме най-нежните вибрации на Божия глас. На земята сте дошли, за да учите изкуството да слушате гласа на Бога. Животът сега започва за вас.

Вслушвайте се в тихия глас, които говори на сърцата ви. Това е гласът на Бога. Няма човек на земята, комуто този глас да не говори.

Ако приложите Любовта, ангелите ще почнат да ви посещават и всеки ден ще ви носят по едно любовно писмо от вашия Велик Баща.

Когато Великият проговори на човека, в ума му се явява Светлина, а в сърцето – широта и той обиква всички хора, всички Същества, цветя, дървета, птички. За него всичко е красиво.

Слушай какво ти казва Господ сега. Радвай се на това, което Господ ти е говорил в миналото. Ние мислим, че Господ едно време е говорил, а сега не говори. Не е така. Господ и сега говори, но като направиш погрешка, не чуваш ясно говора на Бога, почваш да се колебаеш, да се двоумиш. Бог говори на всички Същества. Той всякога им говори.

Всичко, което прави човек, неговите мисли, чувства и постъпки се отразяват в Божественото Съзнание и тогава Бог говори на човека.

И тъй, човешкото съзнание непрекъснато се отразява в Божественото Съзнание и последното говори на човека. Значи и Божественото Съзнание се отразява в човешкото

 

Откъс от “Изворът на Доброто” – записал Словото (на Учителя Беинса Дуно) Боян Боев, съставителство Борис Николов.