fbpx

Условия за истинско знание (от “Изворът на Доброто”)

”При един разговор Учителят каза:”

– Знанието и свободата се дават според степените на Любовта. Само онзи, който придобие Любовта в нейната пълнота, може да има истинско знание. Когато дойдете във връзка с Любовта, ще приемете Божествената Светлина. Щом Любовта ви посети, ще придобиете истинската наука. Умът трябва да гледа през очите на Любовта.

Не мислете, че без Любовта можете да бъдете силни. Казвате: “И без Любовта мога да постигна желанията си.” Нищо не можете да постигнете. Потърсете в историята поне един велик реформатор или велик Учител, който да е постигнал нещо без Любов. Временно може да има някакъв успех, но всичко това ще се разруши, няма да остане помен от него. Силата, проявена без Любов, е осъдена на крушение.

Ако обичате, вярата ви ще се усили. Ако обичате, можете да станете поет, художник, музикант, учен – всичко, каквото желаете. В Любовта се крият условията за растене и развитие. Тя развива дарбите, скрити в човека. Тя дава прозрение. Трябва да се изпълните с Любов, за да виждате в духовния свят.

Ако вие проявите и най-малката Любов, първият признак, по който ще познаете, че имате Божието благословение е това, че ще ви се открие нещо велико. Ако човек би могъл да изяви най-малката Божествена Любов, моментално ще се вдигне една завеса пред неговия взор и той ще види Възвишените Същества, които живеят в Любовта. Те ще му се усмихнат и ще му кажат: “Върви по този път! Този е пътят, по който ние вървим.” След това завесата пак ще падне. И ако всеки ден тя се вдига и вие виждате всичко това, което дава Живот и осмисля нещата, ще се обезсърчите ли?

 

Откъс от “Изворът на Доброто” – записал Словото (на Учителя Беинса Дуно) Боян Боев, съставителство Борис Николов.