fbpx

Практически правила (от “Изворът на Доброто”)

”Учителят даваше понякога малки правила. Тях всеки може да приложи и опита. Те са зрънца от великото знание за Живота.”

– Човек трябва да знае, че никога няма да се освободи от училището. Ако свърши едно училище, ще постъпи в друго. Човек може да се освободи от гимназия и университет, но има друг Университет, който няма начало и край. Животът на земята приготвя човека за един друг, по-велик Живот. Той е лаборатория, в която се правят различни опити.

– Човек дълго време трябва да мисли върху красивите неща, да има красиви мисли, чувства и постъпки, за да изработи ценното в своя характер.

– Мине ли една светла мисъл през ума ви, не я изпускайте, но я приемете и реализирайте. Ако не я приемете, ще дойде една лоша мисъл. Тогава идват същества на духовния вампиризъм и ви ограбват.

– Трябва да пресявате своите мисли, чувства и постъпки. Когато българинът тури едно паче яйце под кокошката и се излюпи патенцето, на това патенце кокошката не е майка. Онези наши мисли, с които не сме съгласни, не са наши. Патенцата от пачите яйца да си отидат и да останат само пиленцата.

”На един брат Учителят каза:”

– В тебе работят твоите покойни майка и баща. Някой път те ти внушават отрицателни работи. Ти ги възпитавай. Например, обижда те някой, баща ти казва: “Как така ще претърпиш! Трябва да се скараш, да запазиш своето достойнство!” И майка ти ти говори нещо подобно. Ти ще кажеш на татко си така: “Като му се карам, като го наругая, какво ще стане? Ще стане скандал. Резултатите ще бъдат печални. Най-сетне, като ми е казал, че съм такъв и такъв, с това аз не съм се изменил.” А на майка си ще кажеш: “Той не е лош човек. Той е казал тия думи във възбудено състояние; като му мине, той пак е добър.”

– Казано е: “Ще настъпвате змии и скорпиони.” Това значи, че всички отрицателни качества във вас трябва да ви се подчинят.

– Малките грехове крият възможности за големи. Значи, грехът расте. Не е важно дали имаш голям или малък грях, важно е зародишът на греха да не е в тебе.

– Като поправяте една погрешка, волята ви се усилва. Човек, който не може да поправи погрешката си, има слаба воля.

”Учителят каза на една сестра, която присъстваше:”

– Ти си избухлива. Когато ти дойде да избухнеш, вземи лейката и поливай цветята. Така ще стане смяна на енергиите.

– Ако някой е нетърпелив, да пътува по планинска местност, нагоре срещу течението на бистра река.

– Когато слушаш някои хора да се карат, тази сцена оставя своя отпечатък във вас, филмира се. Вие си отминавате, но филмът остава във вас и се върти от време на време, бръмчи. Затова е по-добре да не се вслушвате, да не давате ухо на лошите думи и сцени на другите, за да не се филмират във вашето съзнание.

– Да кажем, че джобът ви е пълен със звонкови монети. Обаче, бръквате след време и не намирате нищо. Да не трепне сърцето ви, да останете тих и спокоен! Така ни възпитават Съществата отгоре. Едни Същества казват на някого, да тури пари в джоба ви. След време казват на друг, да ги вземе. Или, дадат ви здраве, после ви го вземат. Това са все опити, за да ни калят.

– Минаваш покрай хубава мебелирана къща и казваш: “Да имах такава къща!” Ти си на крив път. При друг случай казваш: “Аз не съм такъв лош човек, не съм като него.” Пак си на крив път. Радвай се, че той има хубава къща.

– Казано е: “Не се противи на злото.” Това значи – не се бори със злото в себе си, но дай път на Божественото. Тогава злото само по себе си ще изчезне.

– За да не навреди на своите дарби, човек трябва да отстрани ненужните знания, които нищо не му допринасят. В съвременните хора се явяват противоречия, защото не знаят, кои неща са важни и кои маловажни.

– Когато си разположен, твоят свят се създава, когато си неразположен, светът ти се разрушава.

– Когато човек не може да даде правилен израз на духовните сили в себе си, непременно ще огрубее.

– Някой казва: “Аз не съм красноречив.” Тогава пей и свири! Ти употреби някоя дарба, с която Бог ще те благослови. Дрехар си – може да не си красив, направи на тези хора дрехи и ще влезеш във връзка с тях. Земеделец си – иди в градината на тези хора и посей нещо. Цигулар си – посвири им и ще влезеш във връзка с тях. Обущар си – направи им обуща и ще влезеш във връзка с тях.

– Има Същества студени – като минават покрай нас, отнемат топлината ни. Има Същества топли – като минат покрай нас, отнемат студа ни. Като имаш топлина, където и да отидеш, ще те приемат добре. А като си студен, няма да те приемат добре.

– Не говори за това, което имаш да направиш; като го направиш, тогава говори за него. Не говори за нещата, преди да си ги направил, иначе ще те спънат.

– Искате ли да се изкажете, не бързайте, но мислете, докато намерите красива форма.

– Ще ви дам едно правило за четене: от всяко четиво трябва да изваждате едно важно правило, което да приложите.

– Бъдете нежни, деликатни един към друг, защото Божествените мисли и чувства растат само при взаимно почитание и уважение, при добра обхода. Когато приближавате към човек, който има мекота, усещате приятност, понеже той има топла обвивка. Здравето зависи от мекота. Когато човек я изгуби, започва да изсъхва, да се вдървява и лесно заболява. Когато говоря за мекота, разбирам проявата на душата във физическия свят. А когато говоря за нежност, разбирам проявата на душата в астралния свят.

– Ако обидите някой човек, засягате Бога в него. Ще платите чрез страдание.

– Като видите посърнало цветенце, с клюмнало надолу венче, спрете се при него, да разберете, какво означава това. Ако вашето състояние е понижено, ще намерите нещо общо между това цветенце и вас. Потърсете начин да помогнете на цветенцето. Ако разберете, че се нуждае от влага, донесете вода да го полеете. Щом го полеете, то се освежава, повдига венчето си нагоре и започва с радост да гледа на Божия свят.

– Ако сте разумен, ще разберете, че водата, като символ на Живота, е в състояние да подобри всяко живо Същество. Следователно, когато се обезсърчите, разколебаете или усъмните, внесете Божествения Живот в себе си.

– Да превръщате отрицателните състояния в положителни – това значи да бъдете истински учен човек. Какво представляват лошите и мрачни състояния? Общият закон за трансформиране на състоянията гласи така: когато сте скръбни, нагоре се качвайте! Ако един човек, който е скръбен, се пренесе в света на Реалността, скръбта му ще се превърне в Радост. В реалния Живот няма противоречия.

 

Откъс от “Изворът на Доброто” – записал Словото (на Учителя Беинса Дуно) Боян Боев, съставителство Борис Николов.