fbpx

Новите отношения (от “Изворът на Доброто”)

”Учителят каза:”

– В Духовния Свят никога не критикуват. Защо ще търсите погрешките на хората? Това е тровене. Влез в дома на човека като приятел и търси богатството, което носи в себе си. Не се занимавайте със злото. Като кажете на някого, че е лош, вие му причинявате пакост. Лошите мисли са като гниещо месо, което разнася надалеч лоша миризма. Всяко нещо, което почва да мирише лошо, е предвестник на смъртта. Всяка отрицателна мисъл е предвестник на смъртта. Говорете за положителните неща в живота, а не за отрицателните. Какво значи да говорите, или да мислите лошо за някого? Това значи да сготвите лошо ядене, от което той да заболее.

Сутрин, като станете, кажете: “Господи, научи ме да мисля за моите братя и сестри, както Ти мислиш за тях.” Да мислите добре за хората, това значи, да бъдете силни. Важно е да поддържате добро мнение за всекиго.

Едно от опасните положения в живота е да виждате отрицателното в обкръжаващите. Всеки трябва да спира вниманието си на неизменното, доброто и възвишеното в човека. Да виждате недъзите на един човек, това не е наука. Според мен, великата наука е да виждате доброто в човека и него да извиквате. Какво печелите, ако знаете погрешките на хората?

Като дойдете до съвършения Живот, няма да правите бележки никому. Хубаво е да се образува група от десет души, която да не вижда погрешките на хората. Не дръжте в ума си недостатъците, грешките на хората, защото се цапате и губите. Да говорите лошо за някого, това не е морал. Морал е, да не допускате никаква лоша мисъл в ума си.

Една сестра ми говори за недостатъците на един брат. Казах й: “Твоите заключения не са верни. Този човек не е лош.” Докато един плод не е узрял, той е стипчив и горчив, но когато узрее, става сладък. Трябва да чакаме хората да узреят. Някой направил погрешка, не се тревожете, но кажете: “Не е узрял плодът, ще чакаме да узрее.” Отрицателните черти на един човек не могат да го характеризират, понеже човек е в процес на развитие. Един ден, от тези отрицателни черти нищо няма да остане в него.

Как ще критикуваш пъпката, че не е цъфнала още? Не е дошло още времето й да цъфти. Не се произнасяйте за човека, че не е добър, но кажете: “Картината не е още завършена.” Ако искате да имате правилни отношения към човека, трябва да държите в ума си хубавите негови черти и да не се отклонявате от тях. Тогава доброто в него ще се прояви.

Който ви обича, счита всичко във вас за добро. В какво седи обичта? Този, който ви обича, не вижда никакви погрешки във вас. Любовта не вижда погрешките. Когато хората виждат погрешките на другите, когато ги съдят, това става по закона на Правдата. От хиляди години насам хората живеят по закона на човешката правда. Светът не само че не се поправя, но земята се е покрила с кости.

И да не обичате някого, търсете в него добрите черти и за тях ще го обикнете.

Преди години дойде при мене една млада мома, много интелигентна, която ми разказа как гледа на хората. На всички хора тя гледала добре, с разположение. Първата й работа била, да намери в човека най-добрата страна (черта). Щом я намери, тя се хваща за нея и след това, каквото лошо види, забравя го. Тя забелязала следното: като държи в ума си добрата черта на човека, той се отварял пред нея.

Срещате някой ваш приятел и казвате: “Познавам приятеля си.” Колкото и да го познавате, все има нещо ново и то, някоя добра черта в характера му, която днес ще откриете. Същото трябва да прави и той, по отношение на вас. Само при това положение и вие, и той сте придобили нещо в живота си.

Цената на Любовта трябва да се увеличава. Ако у човека, когото обичате, не може всеки ден да откривате по една добра черта, вашето приятелство скоро ще свърши. Така е било преди хиляди години, така е и сега. Ако това не става, аз мога да определя, след колко години вашето приятелство ще се свърши.

Искате да изправите един човек. Не се спирайте на грешките му. Докато държите в ума си неговите погрешки, никога няма да го изправите. Ако държите в ума си доброто, възвишеното в него, само така ще го изправите.

 

Откъс от “Изворът на Доброто” – записал Словото (на Учителя Беинса Дуно) Боян Боев, съставителство Борис Николов.