fbpx

Радостта (от “Изворът на Доброто”)

– Днес хората имат скръб. Когато дойде Божественото, ще дойде Радостта.
От основното разбиране на Любовта зависи смисълът на вашия живот, зависи вашето щастие. Дето има Любов, има и Живот. Дето има Живот, има и Радост. Дом, в който царува Любовта, всички са радостни.

Онези, които не възприемат Любовта, Мъдростта и Истината, ще плачат.

Казано е: „Скръбта им ще се превърне в Радост.”

Любов, която не носи Радост и Светлина, не е истинска.

Адът е място на безлюбието. Дето няма Любов, Мъдрост и Истина, там е адът.

Дето са Любовта, Мъдростта и Истината, там е раят.

Може ли да не бъде тъжен домът, в който няма Любов. Когато дойде Любовта, ще кажеш: „Всички страдания, които могат да дойдат, ще ги нося с Радост.”

Когато имате Любовта, вие сте щастливи и имате сила да работите. Щом изгубите Любовта, отчайвате се. Когато майката изгуби детето си, когато братът изгуби сестра си, когато някой изгуби приятеля си, отчайва се.

Когато Любовта влезе в човешкото сърце, светът придобива друг изглед. Всичко ти е приятно, с Радост работиш. Когато обичаш, светът се отваря за тебе и ти го виждаш красив, какъвто не си го виждал. Ако не обичаш, светът е тъмен, непонятен за тебе.

 

Откъс от “Изворът на Доброто” – записал Словото (на Учителя Беинса Дуно) Боян Боев, съставителство Борис Николов.