fbpx

Новото земеделие (от “Изворът на Доброто”)

лимец

”Малкото стопанство прибираше плодовете на своя труд. Харманът бе направен пред къщата. Братята и сестрите помагаха в тази работа. След като бе отвеяно и пречистено, зърното бе прибрано в хамбара. След последния харман, като бяхме събрани около Учителя на двора, той каза:”

– Без хармония нищо не се постига. Защо иде глад между народите? Поради отсъствието на хармония. Омразата, антагонизмът, завистта са между другото и причина за глада, лишенията и мора.

Има един морал, който може да повдигне този народ. Мога да ви дам начин, как да копаете и орете, за да се благослови тази земя, да даде много повече жито, отколкото е давала досега. Но за това се изисква благородно сърце и ум просветен, а не порочен. Хората трябва да бъдат добри и честни.

Ако аз обработвам един декар земя по новия начин, а други обработват десет декара по стария начин, ще изкарам толкова, колкото онези от десетте декара, че и повече.

Има начини, чрез които човек може да пести време и енергия, да си служи с тях при особени случаи, но тези начини не са известни още на хората. Като не знаят това, те казват: „Така е наредил Бог.” Не, вие сте се отбили от естествения път на развитието, поради тези ваши грешки животът ви е станал толкова тежък, че не можете свободно да си почивате.

Кой е новият начин? Любовта. На някои братя съм давал конкретни методи на работа по новия начин и те са имали чудесни резултати.

”Една сестра каза:”

– Един брат ви е питал, дали има начин да се увеличи реколтата, може ли с десет декара ниви да изхранва семейството си? Вие сте му дали методи и той е могъл да изхрани семейството си с десет декара.

”Учителят продължи:”

– Някои ще кажат: „Тези неща са неприложими, това е утопия.” Не, това може да се опита още днес. Това Учение е дошло вече. То може да се приложи още сега.

Има един важен стопански въпрос: трябва ли да се вземе почин, щото всички хълмове около селата да се залесят с плодни дървета? Да не останат голи места. Насадете ги с плодни дръвчета – круши, ябълки, сливи, орехи и пр. Също и всички шосета, от двете страни, да се залесят не с декоративни, а с плодни дървета. Тогава в най-скоро време България ще стане плодна градина, ще има изобилие от плодове. Значи ще има изобилна храна, понеже плодовете са важна храна.

Ето в тази насока трябва да се работи енергично. От този дух трябва да се проникне целият народ – навсякъде да се посаждат такива плодни дръвчета, които отговарят на климата, на почвата. Трябва да се има предвид, кое плодно дръвче над коя височина над морското равнище вирее.

 

Откъс от “Изворът на Доброто” – записал Словото (на Учителя Беинса Дуно) Боян Боев, съставителство Борис Николов.