fbpx

Благодарността (от “Изворът на Доброто”)

Благодарността

”Скромният обяд под големия орех на двора завърши с кратка благословена молитва и няколко песни. Учителят погледна всички, усмихна се и каза:”

– За всичко, което ни донасят, аз съм плащал по невидим път. Като получа баница, разглеждам я от какво е направена. Направена е от брашно. Свързвам се с онзи, който е сял и жънал житото. Благославям труда на този човек и отминавам. Намеря овцата, от чието мляко е направено сиренето – и на нея благодаря. Намеря кравата, която е дала млякото си за масло – и на нея благодаря. Най- после, благославям и онзи, който е направил баницата.

Като благодари, човек поддържа и запазва вътрешната връзка с Бога. Тогава всичките му желания ще се постигнат.

Каква е разликата между светския и духовния живот? Когато човек яде и не благодари, не съзнава, че всичко е дадено от Бога. Той е в светския живот. А като яде и благодари на Бога, той е в духовния Живот. Това се отнася и за всички други блага.

Когато Бог взема участие в работите ви, вие сте в духовния Живот. Щом в работите ви Бог не взема участие, това е светският живот.
Благодарете на Бога и тогава, когато срещнете противоречия в живота си. Всякога трябва да бъдете доволни. Това е един момент – може да е само една секунда, една минута – бъди доволен в този момент. Имаш скръб, неприятност, тежест; тя може би ще седи една минута, след това ще си отиде.

Доволството и благодарността не значат примирение. Болен си, ще се стараеш да отстраниш болестта. Но във всеки момент бъди доволен и благодарен. Човек, като получи нещо, за всичко да благодари на Бога – така и той дава нещо от себе си.

Ако приемете и не благодарите, няма да се ползвате от благата на Живота.

Обичате някой. Благодари на Бога, който се проявява чрез този човек. Любовта не е негова. Благодари за нея! Благодарността се изразява в това: да раздадеш част от това, което си получил, на другите.

”Една сестра запита:”

– ”Учителю, как да благодаря за вниманието, с което ме приехте вчера на разговор?”

– Като проявиш същото внимание към другите.

Човек, който се доближава до едно черешово дърво, яде от черешите му и не благодари на Бога, не е разбрал Живота. Всички страдат от неблагодарност.

Някой е недоволен. А Бог му е дал толкова дарби, които той не е разработил. Недоволството препятства за развитието на човека. Човек, който не е доволен от това, което има, слиза в по-долна форма, проявява животински качества.

Имате малка радост. Бъдете доволни и благодарни, че я имате. Не искайте по-голяма радост. Представете си, че имате скъсана шапка, скъсани обуща и дрехи. Пристига някой и ви носи обуща. Благодарете на Бога за обущата и другите работи ще дойдат. Ако не благодарите, и обущата ще изчезнат. Който е благодарен за малката добродетел, и другите добродетели ще дойдат при него. Ако пътувате и сте доволни от времето, ако и да не е толкова добро, то ще се смекчи.

Ние хората искаме големи работи, та тогава да бъдем доволни. Ти бъди доволен от малките работи. Който е доволен от малкото, ще дойде до голямото. Който е доволен от малкото благо, то расте и ще даде изобилен плод.

Ние искаме нещата да станат по нашата воля. Това е първата погрешка. Бог е създал света, ние трябва да желаем нещата да станат по Божията Воля.

Има една велика книга, която съдържа всички знания. Тя ще ви се даде, когато пазите следното правило: като станете сутрин, първо благодарете на Бога за Живота, който ви е дал, за милостта, с която ви е обсипал, за хубавите мисли и чувства, които ви е изпратил.

 


Откъс от “Изворът на Доброто” – записал Словото (на Учителя Беинса Дуно) Боян Боев, съставителство Борис Николов.