fbpx

Мистерията на българския протест – Димитър Мангуров

Лекция на Димитър Мангуров от 01.11.2020 г.

Интересна съпоставка между двата подтика за действие: “искам да побеснеете” и “няма път към мира, мирът е пътят”.