fbpx

Господин Star (Стар) и госпожа Нова

Разказвач: 
Господин Star* и Госпожа Нова бяха много близки приятели и имаха традиция да се срещат само веднъж в годината – точно на 31 декември.
Виждаха се за много кратък миг, за да си предадат  нещо, но винаги бяха много доволни и на малкото време, което имаха заедно. 

г-жа Нова:
– Добър вечер, г-н Star!

г-н Star:
– Добър вечер,  г-жо Нова! Тази вечер сте така прекрасна! И всеки път, когато Ви видя,  ставате все по-красива, по-добра. Погледът Ви припламва така красиво, сякаш в него проблясват лъчите на 365 идващи изгрева.

г-жа Нова:
– О, много Ви благодаря, г-н Star, Вие също изглеждате чудесно! Помъдрял, натрупал ценни опитности. Дългото пътешествие Ви се е отразило по специален начин. Сигурно сте събрал безброй впечатления, много истории – тъжни и щастливи. Но както винаги досега изглеждате много благодарен за всичко. Това усещане ли Ви прави да сте все така лъчезарен и силен?

г-н Star:
– Да, г-жо Нова, без благодарността нямаше да съм тук.Нямаше да мога да Ви предам ценния дар. Щях да чувствам такава тежест, че да не мога да помръдна. А благодарността и в трудностите облекчава тежестта им и ми помогна да се явя пред вас с  подаръка, който Ви нося. 

Разказвач:
Часовникът показваше 23:59 ч. на 31.12.2020 г. Господин Star погледна към небето, усмихна се, вероятно си помисли нещо хубаво, разбира се, с благодарност. Не му беше лесно през изминалата година, беше видял много трудни преживявания на хората, но запазваше своя силен дух и вървеше напред минута след минута, ден след ден със спотаена надежда. Настъпи мигът и г-н Star тъжествено проговори:

г-н Star:
– Заповядайте, г-жо Нова, вземете моя дар –  Новата година и я споделете с всички хора по Земята. От себе си Ви давам благодарността за всичко дотук, за да Ви е леко и вярвам, че вие ще направите всичко най-добро за децата на Новата година – 365 дни. Всеки един от тях е безценен. Погрижете се добре.Изпълнете го с Вяра, Любов и Надежда и вярвам, че дните ще бъдат щастливи, успешни  и плодотворни и за да не ви е тежко, не забравяйте да благодарите. 

г-жа Нова:
– Благодаря Ви, г-н Стар, приемам този дар и ценните насоки, които ми дадохте! Ще се грижа с голямо внимание за моите 365 дни.  

Разказвач:
Г-н Star и г-жа Нова се усмихнаха един на друг и всеки пое по своя път.
Г-н Star – нагоре към небето, от където винаги щеше да проблясва и да помага на г-жа Нова, а г-жа Нова започна своята година, изпълнена с най-красивите надежди, със силна вяра и щедра любов, за да отгледа добре своите 365 дни.

*star – oт английски език – звезда