fbpx

Няма тайно – беседа от Учителя Беинса Дуно – 17 март 1927

„… Чрез музиката могат да се премахнат всички лични, семейни и обществени противоречия…“

Беседа от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), държана на 17 март 1927.

Беседата подготви: Владимир Ангелов.