fbpx

Вехтото премина – беседа от Учителя Беинса Дуно – 03 04 1927

„… Първото нещо, което се изисква от човека, е да обича душата си… когато обикне себе си, т.е. своята душа, той ще може да образува правилна връзка и с всички хора…“

Беседа от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), държана на 3 април 1927.

Беседата подготви: Владимир Ангелов.